Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Biologiczne podstawy rozwoju człowieka / Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji ; Kielce : Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-045465] (2).
  Copies available for reference: [CZ 611/612] (1).
Zarys biologii, anatomii i fizjologii człowieka : wybrane zagadnienia dla studentów psychologii i pedagogiki / Bogdan Sadowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-015419] (1).
  Checked out (1).
Zarys dydaktyki biologii : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Stawińskiego ; [zesp. aut. Wiesław Stawiński et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-013213] (1).
Podstawy biologii : od bakterii do człowieka / Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, dr. 1979. Availability: Copies available for loan: [M-007819] (1).
Biologia molekularna genu / James D. Watson ; [tł. z ang. Janusz Zygmunt Beer, Olgierd Rosiek, Jan Sabliński]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-070814] (1).
Mechanizmy ewolucji / Henryk Szarski. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-009790] (1).
Rozwój biologiczny człowieka / Napoleon Wolański. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-015302] (1).
Zasady nauki o ewolucji : podręcznik dla szkół wyższych. T. 1 / Leszek Kuźnicki, Adam Urbanek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-024388] (2).
  Copies available for hold on place: [M-015485] (1).
Zasady nauki o ewolucji : podręcznik dla szkół wyższych. T. 2 / Leszek Kuźnicki, Adam Urbanek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-024393] (2).
  Copies available for hold on place: [M-015483] (1).
Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia / Napoleon Wolański. Edition: Wyd. 7 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-031823] (9).
  Copies available for reference: [CZ 611/612] (1).
Lists:
Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Doleżycha i Piotra Łaszczycy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004036] (3).
  Copies available for hold on place: [M-115393] (1).
Ekologia molekularna / Joanna R. Freeland ; przekł. Robert Rutkowski, Michał Kozakiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Biologia molekularna / P. C. Turner [et al.] ; przekł. zbiorowy pod red. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej. Edition: Wyd. 2 popr. i unowocześnione, 2 dodr. / weryfikacja i tł. nowych tekstów Halina Augustyniak [et al.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Other title: Molecular biology.Availability: Copies available for loan: [M-048284] (3).
Biologiczne podstawy ochrony przyrody / Andrew S. Pullin ; przekł. pod red. nauk. Januarego Weinera ; [zespół tłumaczy Anna Amirowicz et al.]. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048288] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zarys mechanizmów ewolucji / Halina Krzanowska [et al.] ; pod red. Haliny Krzanowskiej i Adama Łomnickiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-111020] (1).
Dydaktyka biologii i ochrony środowiska / pod red. Wiesława Stawińskiego przy współpr. Alicji Walosik ; [aut.: Wiesław Stawiński et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Ewolucja / Douglas J. Futuyma ; Scott V. Edwards (rozdział 19), John R. True (rozdział 20) ; przekł. pod red. nauk. Jacka Radwana ; przekł. dokonali Wiesław Babik [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 57/59] (1).
Lists:
Biologia molekularna człowieka : [molekularne podłoże zjawisk w stanie zdrowia i w przebiegu chorób] / Richard J. Epstein ; [red. nauk. wyd. pol. Andrzej Lewiński, Paweł P. Liberski ; tł. Jacek Bartkowiak et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-094796] (6).
  Copies available for reference: [CZ 57/59] (1).
Lists:
Biologia molekularna / P. C. Turner [et al.] ; przekł. zbiorowy pod red. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej. Edition: Wyd. 2 popr. i unowocześnione, 3 dodr. / weryfikacja i tł. nowych tekstów Halina Augustyniak [et al.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Molecular biology.Availability: Copies available for loan: [M-102073] (1).
Biologia / Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin ; [zespół tł. Barbara Bilińska et al.]. Edition: Wg 7 wyd. amerykańskiego.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Multico, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079430] (6).
Biologia i genetyka : wybrane zagadnienia dla studentow kosmetologii / Marcin Błaszczyk. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 57/59] (1).
Biologia molekularna w medycynie : elementy genetyki klinicznej / red. nauk. Jerzy Bal. Edition: Wyd. 3 zm., 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-107089] (3).
  Copies available for reference: [CZ 57/59] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Podstawy biologii molekularnej / Lizabeth A. Allison ; przekł. pod red. nauk. Zofii Szweyowskiej-Kulińskiej i Artura Jarmołowskiego, przekł. Mirosława Dabert [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094717] (5).
  Copies available for reference: [CZ 57/59] (1).
Lists:
Biochemia : podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich / Edward Bańkowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-110285] (9).
  Copies available for reference: [CZ 57/59] (1).
  Checked out (1).
Biocybernetyka : metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej / Ryszard Tadeusiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-111016] (1).
Biologia molekularna w medycynie : elementy genetyki klinicznej / red. nauk. Jerzy Bal ; aut. Jerzy Bal [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm., 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094718] (1).
Biologia / Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin ; [zespół tł. Barbara Bilińska et al.]. Edition: Wg 9 wyd. amerykańskiego.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Multico, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094883] (3).
Biologia / Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin ; [zespół tłumaczy: Barbara Bilińska i dwudziestu sześciu pozostałych ; redakcja naukowa: Czesław Jura, Jacek Godula]. Edition: Wg 9 wyd. amerykańskiego.Publisher: Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113216] (2).
Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [et al.]. Edition: Wyd. 1, 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-112686] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Biologia molekularna / Phil Turner [et al.] ; przekł. zbiorowy pod red. Mirosławy Dabert. Edition: Wyd. 3 zm., 1 dodr. / zespół tł. Halina Augustyniak [et al.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Molecular biology.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-102031] (5).
  Copies available for hold on place: [M-111010] (1).

Powered by Koha