Your search returned 52 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawa narodzin, życia i śmierci : podstawy biojurysprudencji / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 7 rozsz.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055488] (3).
Spór o naturę ludzką : socjologia czy socjobiologia? / Andrzej Mościskier. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088846] (1).
Encyklopedia bioetyki : personalizm chrześcijański, głos Kościoła / red. Andrzej Muszala ; [aut. haseł Janusz Andres et al.]. Publisher: Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005828] (2).
Lists:
Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II / red. Jacek W. Czartoszewski ; [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ekologii i Bioetyki, Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101229] (1).
Prawa narodzin, życia i śmierci : podstawy biojurysprudencji / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 8.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Lists:
Bioetyka polska / red. Tadeusz Biesaga ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Międzywydziałowy Instytut Bioetyki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005428] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095934] (1).
Lists:
Medycyna a globalizacja : Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej / Andrzej Muszala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005510] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095922] (1).
Komórki życia i śmierci : etyczna ocena pozyskiwania ludzkich komórek macierzystych / Grzegorz Koss. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005430] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095930] (1).
Życie w dyspozycji człowieka : wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia / Marian Machinek. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095928] (1).
Bioetyka : naglące pytania / red. Piotr Aszyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Rhetos, 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Systemy bioetyki / red. Tadeusz Biesaga ; Papieska Akademia Teologiczna. Międzywydziałowy Instytut Bioetyki. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005824] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095926] (1).
Bioetyka. Publisher: Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne - Polwen, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101230] (1).
Podstawy i zastosowania bioetyki / red. Tadeusz Biesaga. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-095920] (1).
Bioetyka personalistyczna / red. Tadeusz Biesaga ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Międzywydziałowy Instytut Bioetyki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095933] (1).
Człowiek wobec świata na przełomie wieków : nowe i dawne wzorce duchowości / pod red. Marty Kudelskiej. Publisher: Kraków : Collegium Columbinum, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-037329] (1).
Godność - utracona ? / [Wanda Terlecka et al.]. Publisher: Kielce : Jedność, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-042749] (1).
Rodzina wiosną dla Europy i świata : wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin, 11-13 maja, Warszawa 2007 / [zespół red.: Teresa Mazan, Katarzyna Mazela, Małgorzata Walaszczyk]. Publisher: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108803] (1).
Bioetyka : wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych / Ben Mepham ; z jęz. ang. przeł. Ewa Bartnik, Paweł Golik, Joanna Klimczyk ; red. nauk. przekł. Paweł Łuków. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-051116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
BioEtyka / Stanisław Wroński. Publisher: Kraków : Wydaw. "EJB", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095859] (1).
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Encyklopedia bioetyki : personalizm chrześcijański / red. Andrzej Muszala ; [aut. haseł Janusz Andres et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093577] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Images of the world : science, humanities, art / ed. by Aleksander Koj and Piotr Sztompka ; The Jagiellonian University. Publisher: Kraków : Jagiellonian University, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-054282] (1).
Prawa narodzin, życia i śmierci : podstawy biojurysprudencji / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 9 rozsz.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090824] (1).
Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Medycyna na granicach życia.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
  Checked out (1).
Bioetyka. 2, Pacjent w systemie opieki zdrowotnej / Kazimierz Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Pacjent w systemie opieki zdrowotnej.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-105623] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Bioetyka : najważniejsze problemy / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Życie i Płodność : kwartalnik interdyscyplinarny / [Fundacja Życie i Płodność w Krakowie]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "jak" Andrzej Choczewski, 2007-2012. Availability: Copies available for hold on place: [CA-490] (4).
Bioetyka : ujęcie systematyczne / Bernard Gert, Charles M. Culver, K. Danner Clouser ; przeł. Marek Chojnacki. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2009. Other title: Bioethics.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych / Julia Kapelańska-Pręgowska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Granice życia : dylematy współczesnej bioetyki / Tadeusz Ślipko. Publisher: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1988. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).

Powered by Koha