Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 2, Prawna ochrona pracy / pod red. nauk. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Other title: Prawna ochrona pracy.Availability: Copies available for hold on place: [M-037827] (1).
Koszty i korzyści związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / aut.: Zofia Pawłowska, Małgorzata Pęciłło. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Other title: Raport : korzyści i koszty związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy | Korzyści i koszty związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.Availability: Copies available for hold on place: [M-037828] (1).
Przepisy w dziedzinie ochrony pracy / [oprac. Jacek Olesiński]. Edition: Wyd. 2 (popr. i uzup.), wg stanu prawnego na dzień 30 września 1986 r.Publisher: Warszawa : Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-038865] (1).
Prawna ochrona pracy / [oprac. Lech Kochański, Stanisław Lach]. Edition: Wyd. 3 ; wg stanu prawnego na dzień 1 lutego 1980 r.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-068821] (1).
Międzynarodowe standardy a ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa pracy w III Rzeczypospolitej / Wiesław Antoni Zarychta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-067418] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników / Helena Strzemińska (red.), Halina Ćwirko, Maria Gasińska, Lucyna Machol-Zajda. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047879] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Położenie klasy robotniczej w Polsce. T. 1, Warunki pracy i poziom zdrowotności robotników / pod. red. nauk. Przemysława Wójcika ; [zespół aut.: Piotr Błędowski et al.] ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu Komitetu Centralnego PZPR. Publisher: Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu Komitetu Centralnego PZPR, 1984. Other title: Warunki pracy i poziom zdrowotności robotników.Availability: Copies available for hold on place: [M-074794] (1).
Bezpieczeństwo osobiste policjanta / pod red. Janusza Fiebiga, Agaty Tyburskiej. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2004. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-039334] (1).
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy / Inetta Jędrasik-Jankowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-033292] (1).
Ochrona pracy kobiet i młodocianych w polskim przemyśle w latach 1918-1939 / Jan Jończyk. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-074668] (1).
Poradnik ochrony pracy : dla związków zawodowych / aut.: Józef Ślęzak i red. całości, Tadeusz Nycz. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków ; Tarnobrzeg : Wydawnictwo "BONUS", 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-067704] (1).
Monitoring biologiczny narażenia na czynniki chemiczne w środowisku pracy / pod red. Marka Jakubowskiego ; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera. Publisher: Łódź : Instytut Medycyny Pracy, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075526] (9).
  Copies available for hold on place: [M-089182] (1).
Kontrola pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy / red. A. Lankamer-Prasołek, Ł. Prasołek ; [aut. Cecylia Bodek et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictw C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Postępowanie powypadkowe / pod red. Michała Abramowskiego. Edition: Stan prawny: maj 2009.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zasady BHP w praktyce : co zrobić, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo?, jak zorganizować stanowisko pracy?, odpowiedzialność pracodawcy, szkolenia bhp - kiedy i dla kogo?, procedura postępowania w razie wypadku przy pracy, jak przeprowadzić ocenę ryzyko zawodowego? / Dorota Stec. Edition: Stan prawny - styczeń 2009 r.Publisher: Kraków : Wydawca Wszechnica Podatkowa, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kodeks pracy. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy : akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 5. wyd., stan prawny: luty 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: KP - Kodeks pracy, PIP - Państwowa Inspekcja Pracy, BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy | KP, PIP, BHP.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. Edition: Wyd. 12, stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-079126] (1).
Kodeks pracy, wynagrodzenia, urlopy i czas pracy, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe, Państwowa Inspekcja Pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, koszty sądowe i sądownictwo pracy : ze skorowidzami / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: 9. wyd., stan prawny na 3 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Other title: Prawo pracy : zbiór przepisów.Availability: Copies available for hold on place: [M-108378] (1).
Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut.: Ryszard Celeda et al. ; red. prowadzący i oprac. red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089371] (4).
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. Edition: Wyd. 13, stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089345] (8).
Środki ochrony indywidualnej : informacje dla pracodawcy / [aut.: Elżbieta Balasińska, Mieczysław Foltyn]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-063562] (1).
BHP w praktyce : [poradnik dla pracowników służb BHP, pracodawców, inspektorów pracy, społecznych inspektorów pracy, projektantów, wykładowców] / Bogdan Rączkowski. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, cop. 1997. Availability: Copies available for loan: [M-076743] (1).
Atest : ochrona pracy : czasopismo Naczelnej Organizacji Technicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. Publisher: Warszawa : SIGMA, 1992-. Other title: Ochrona Pracy - Atest.Availability: Copies available for hold on place: [CA-238] (4).
Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie : poradnik / Marian Śmidowski, Kazimierz Werner. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Ochrona pracy : poradnik dla służby BHP / Józef Ślęzak. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082324] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Co każdy pracodawca wiedzieć powinien o zasadach BHP w swoim zakładzie pracy : w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy : poradnik dla wszystkich pracodawców / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r.Publisher: Skierniewice : Wydawnictwo "Sigma", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut.: Ryszard Celeda et al. ; red. prowadz. i oprac. red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-094412] (2).
Kierowniku! wymagaj!!! : poradnik osoby kierującej pracownikami / Marek Gałusza. Edition: Wyd. 8.Publisher: Tarnobrzeg : Tarbonus, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-093001] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087345] (1).
BHP w szkole : praktyczny poradnik z dokumentacją / Wanda Bukała. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012. Other title: Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
BHP w budownictwie / Kazimierz Kościukiewicz. Edition: Stan prawny na 29 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090726] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha