Your search returned 136 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka bezpieczeństwa RP : uwarunkowania- strategia- kierunki działania / Włodzimierz Malendowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 1998. Other title: Polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-075458] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego / pod red. Jana Maciejewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068478] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107838] (1).
Raport o stanie bezpieczeństwa państwa : aspekty zewnętrzne / [aut. rozdz.: Antoni Z. Kamiński et al.]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-028024] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029841] (1).
W poszukiwaniu wszechstronnego bezpieczeństwa europejskiego : Polska w OBWE / Jerzy M. Nowak. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089231] (1).
Rola lotnictwa i przemysłu lotniczego w zapewnianiu stanu bezpieczeństwa Polski / Stefan Bramski. Publisher: Warszawa : PISM, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-089220] (1).
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów / pod redakcją naukową Ryszarda Jakubczaka ; zespół autorów: Ryszard Jakubczak [i 11 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Bellona", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046200] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Polska w NATO : bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : materiały z konferencji z 17 marca 1999 r., Sala Kolumnowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / [oprac. red. Małgorzata Rudocka i Jerzy Szczęsny] ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-010634] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070314] (1).
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów / pod red. nauk. Ryszarda Jakubczaka ; zespół aut. Ryszard Jakubczak [et al.]. Publisher: Warszawa : "Bellona", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-008508] (28).
Miejsce Polski w polityce bezpieczeństwa jej sąsiadów / [red. Paweł Seydak, Stanisław Helnarski]. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075157] (3).
  Copies available for hold on place: [M-089433] (1).
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092397] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa narodowego w strategiach bezpieczeństwa Polski / Maciej Celewicz. Publisher: Lublin : IEŚW, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-038609] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 roku. Cz. 1 / [red. Grażyna Mioduszewska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-097667] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 roku. Cz. 2 / [red. Grażyna Mioduszewska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-083434] (2).
  Copies available for hold on place: [M-034366] (1).
Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim / Krzysztof Kubiak, Andrzej Makowski, Piotr Mickiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006554] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Polska droga do NATO : implikacje polityczne i wojskowe / Piotr Mickiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Strategiczne problemy i dylematy we współczesnym świecie / Jacek Pawłowski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099185] (1).
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego / Krzysztof Liedel. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079323] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Mieczysława Stolarczyka. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023050] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej / pod red. nauk. Konstantego Adama Wojtaszczyka ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych. Pracownia Instytucji Europejskich. Publisher: Warszawa : WDZiNP UW, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006634] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo Polski na tle rozwoju procesów politycznych w Europie : uwagi metodologiczne / Antoni Z. Kamiński. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-089226] (1).
Polityka bezpieczeństwa Polski = Politika bezopasnosti Pol'ši = Polìtika Pol'šì u spravì bezpeki / Paweł Seydak ; [tł. Rafał Seniuch, Lubomira Swiczeniuk-Vogel ; Departament Bezpieczeństwa Miedzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. Other title: Politika bezopasnosti Pol'ši | Polìtika Pol'šì u spravì bezpeki.Availability: Copies available for hold on place: [M-074614] (1).
Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie / [red. Monika Kern-Jędrychowska ; Departament Studiów Strategicznych MON]. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-089456] (1).
Report on the state of national security : external aspects / [chapter auth. Antoni Z. Kamiński et al. ; transl.: Edward Rothert]. Publisher: Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-074240] (3).
  Copies available for hold on place: [M-027916] (1).
Nowy członek "starego" sojuszu : Polska jako nowy aktor w euroatlantyckiej polityce bezpieczeństwa / pod red. Olafa Osicy i Marcina Zaborowskiego ; [tł. Michał Czernuwszczyk (z ang.), Piotr Buras (z niem.)] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-093525] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Common European responsibility : selected speeches and interviews, January - July 2001 r. / Władysław Bartoszewski ; [sel. of speeches and interviews Dominika Piwowarczyk ; transl. Maria Chmielewska-Szlajfer et al.]. Publisher: Warsaw : Ministry of Foreign Affairs, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-111115] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028047] (1).
Bezpieczeństwo europejskie : koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski / pod red. Jacka Czaputowicza. Publisher: Warszawa : "Ararat", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wspólna europejska odpowiedzialność : wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 2001 r. / Władysław Bartoszewski ; [wybór przemówień i wywiadów Dominika Piwowarczyk]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080338] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074699] (1).
Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000 / pod red. Romana Kuźniara. Publisher: Warszawa : Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006429] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem : teoria, praktyka, dydaktyka / Andrzej Dawidczyk, Jarosław Gryz, Stanisław Koziej. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006177] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Przegląd Środkowoeuropejski : bezpieczeństwo Europy, obronność, integracja / [initiators and ed. Michał Bichniewicz, Ryszard Bobrowski, Piotr Rudnicki]. Publisher: Warsaw : [s.n.], 1993-. Other title: Central European Review.Availability: Copies available for hold on place: [CA-520] (7).

Powered by Koha