Your search returned 417 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie bezpieczeństwem : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000 / Paweł Tyrała (red.). Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-008474] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wojskowe środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w procesie KBWE/OBWE : (1975-1999) / Czesław Marcinkowski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075719] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089221] (1).
Polityka bezpieczeństwa RP : uwarunkowania- strategia- kierunki działania / Włodzimierz Malendowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 1998. Other title: Polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-075458] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
NATO w systemie bezpieczeństwa świata / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : Atla 2, 1998. Other title: North Atlantic Treaty Organisation w systemie bezpieczeństwa świata.Availability: Copies available for loan: [M-092243] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089079] (1).
Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa 24 czerwiec 2000 roku / pod red. Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wychowanie dla pokoju / Janusz Symonides. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-013505] (2).
Aktuální problémy evropské bezpećnosti / Miroslav Nikl [et al.]. Publisher: Praha : Ústav Mezinárodnich Vztahu, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003839] (1).
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90 / pod red. Bogdana Łomińskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Jana Przewłockiego i Mieczysława Stolarczyka. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Raport o bezpieczeństwie 2000 : [praca zbiorowa / pod red. Erharda Cziomera]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-092030] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Ogniska konfliktów : Bałkany, Kaukaz / praca pod red. Bogdana Klicha. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Udział USA w systemie bezpieczeństwa europejskiego / praca pod red. Erharda Cziomera ; [tł. Agata Marcinkowska ; Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji". Instytut Studiów Strategicznych]. Publisher: Kraków : Meritum, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092226] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP / Franciszek Gągor, Krzysztof Paszkowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046157] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Bezpieczeństwo współczesnych państw / Janusz Stefanowicz ; [przedm. Alfons Klafkowski]. Publisher: Warszawa : "Pax", 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-021672] (1).
Raport o stanie bezpieczeństwa państwa : aspekty zewnętrzne / [aut. rozdz. Antoni Zdzisław Kamiński et al. ; red. Aleksandra Zieleniec, Lidia Aniołowska, Ewa Sulima-Kotarska]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-039744] (1).
Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wspólnej Europy / Grażyna Bernatowicz ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-058217] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Treść zasady racjonalnej wystarczalności potencjału militarnego (obronnego) / Wojciech Multan. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-039588] (1).
Wyzwania czasu przemian : KBWE - Dokument Helsiński 1992 / [red. Aleksandra Zieleniec ; tł. Anna Skrzydlewska-Rothert]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992. Other title: KBWE - Dokument Helsiński 1992.Availability: Copies available for loan: [M-098969] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077676] (1).
Współpraca dla pokoju : agenda globalna na lata dziewięćdziesiąte i następne / Gareth Evans ; [przekł. Krzysztof Paturej, Robert Smoleń]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Other title: Cooperating for peace.Availability: Copies available for loan: [M-079911] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089207] (1).
Program dla pokoju 1995 oraz Załącznik do Programu dla pokoju / Boutros Boutros-Ghali ; [przekł. Barbara Aleksandrowicz]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Other title: Agenda for peace 1995.Availability: Copies available for loan: [M-072482] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039716] (1).
Rokowania wiedeńskie w sprawie wzajemnej redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej. Cz. 2, Wybór dokumentów 1979 / wybór i wprowadzenie Wojciech Multan. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-075723] (3).
  Copies available for hold on place: [M-074788] (1).
W poszukiwaniu wszechstronnego bezpieczeństwa europejskiego : Polska w OBWE / Jerzy M. Nowak. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089231] (1).
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : dokumenty z lat 2000-2001. Cz. 1 / wyboru dokumentów dokonała i opatrzyła wstępem Małgorzata Sośnicka ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086342] (2).
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : dokumenty z lat 2000-2001. Cz. 2 / wyboru dokumentów dokonała i opatrzyła wstępem Małgorzata Sośnicka ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086343] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Polski przemysł obronny w kontekście nowego modelu sił zbrojnych / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-086224] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089410] (1).
Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w dziedzinie rozwoju i produkcji sprzętu wojskowego / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089409] (1).
Military co-operation in South-Eastern Europe and the future of multinational peace support operations / Yanakiev Yantsislav. Publisher: Rome : NATO Defense College, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006379] (1).
At the crossroads of interlocking subregional arrangements : romania's privotal role in East Central Europe / Adrian Pop. Publisher: Rome : NATO Defense College, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006380] (1).
Coming to terms with security : a lexicon for arms control, disarmament and confidence-building / Steve Tulliu and Thomas Schmalberger ; UNIDIR, United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva, Switzerland. Publisher: Geneva : United Nations, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-011683] (1).
Coming to terms with security: a lexicon for arms control, disarmament and confidence - building / Steve Tulliu, Thomas Schmalberger. Edition: UNIDIR [Uniter Nations Institute for Disarmament Research].Publisher: Geneva : United Nations, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-009273] (1).

Powered by Koha