Your search returned 261 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka bezpieczeństwa RP : uwarunkowania- strategia- kierunki działania / Włodzimierz Malendowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 1998. Other title: Polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-075458] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90 / pod red. Bogdana Łomińskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Jana Przewłockiego i Mieczysława Stolarczyka. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Raport o bezpieczeństwie 2000 : [praca zbiorowa / pod red. Erharda Cziomera]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-092030] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Ogniska konfliktów : Bałkany, Kaukaz / praca pod red. Bogdana Klicha. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP / Franciszek Gągor, Krzysztof Paszkowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046157] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wspólnej Europy / Grażyna Bernatowicz ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-058217] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Współpraca dla pokoju : agenda globalna na lata dziewięćdziesiąte i następne / Gareth Evans ; [przekł. Krzysztof Paturej, Robert Smoleń]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Other title: Cooperating for peace.Availability: Copies available for loan: [M-079911] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089207] (1).
W poszukiwaniu wszechstronnego bezpieczeństwa europejskiego : Polska w OBWE / Jerzy M. Nowak. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089231] (1).
Polski przemysł obronny w kontekście nowego modelu sił zbrojnych / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-086224] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089410] (1).
Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w dziedzinie rozwoju i produkcji sprzętu wojskowego / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089409] (1).
Polska w NATO : bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : materiały z konferencji z 17 marca 1999 r., Sala Kolumnowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / [oprac. red. Małgorzata Rudocka i Jerzy Szczęsny] ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-010634] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070314] (1).
The Security Council at the dawn of the twenty-first century : to what extent is it willing and able to maintain international peace and security? / Pascal Teixeira. Publisher: Geneva : United Nations, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-009559] (1).
Wychowanie społeczeństw w duchu pokoju / [oprac. graf. Jerzy Kępkiewicz ; red. Barbara Wagińska]. Publisher: Warszawa : Interpress, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-013508] (1).
Konferencja w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w Europie : (wybór dokumentów 1964-1972) / wstęp, wybór i oprac. Wojciech Multan ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-013487] (1).
Obrona przeciwrakietowa Stanów Zjednoczonych i jej implikacje międzynarodowe / Marcin Kaczmarski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006470] (2).
  Copies available for hold on place: [M-099194] (1).
Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji / pod red. Janusza Świniarskiego i Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Instytucjonalizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Beata Chmiel. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-058432] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczny świat : utopia czy realna szansa? / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : Atla 2, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023884] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Kontrola zbrojeń, rozbrojenie u progu XXI wieku / pod red. Adama Daniela Rotfelda ; [aut.:] Ranghild Ferm [et al. ; tł. z jęz. ang.: Sebastian Dobrzyński, Beata Górka-Winter, Edyta Posel-Częścik] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI). Publisher: Warszawa : PISM, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046257] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa / pod red. Sławomira Dębskiego i Beaty Górka-Winter. Publisher: Warszawa : PISM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-068245] (5).
  Copies available for hold on place: [M-099200] (1).
Miejsce Polski w polityce bezpieczeństwa jej sąsiadów / [red. Paweł Seydak, Stanisław Helnarski]. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075157] (3).
  Copies available for hold on place: [M-089433] (1).
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092397] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego po roku 1990 : siły morskie państw bałtyckich i perspektywy ich rozwoju / Piotr Mickiewicz. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038594] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia, koncepcje, instytucje / pod red. Romana Kuźniara i Zdzisława Lachowskiego ; [aut. Ian Anthony et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048425] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Współpraca wojskowa Polski i Niemiec w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego : (tradycje, stan obecny i perspektywy) = Militärische Zusammenarbeit Deutschlands und Polens im Prozess der Stärkung der europäischen Sicherheit : (Tradition, Gegenwart und Zukunftsperspektiven / red. nauk. Roman Tomaszewski ; [tł. Tomasz Cymek]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Militärische Zusammenarbeit Deutschlands und Polens im Prozess der Stärkung der europäischen Sicherheit.Availability: Copies available for hold on place: [M-114792] (1).
Polska wobec terroryzmu / [oprac. Michał Burek ; aut. Andrzej Gwadera et. al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006543] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Powrót geopolityki : Ameryka, Europa i Azja u progu XXI wieku / Janusz Mondry. Publisher: Elbląg : Sprawy Polityczne, 2004. Other title: Ameryka, Europa i Azja u progu XXI wieku | Powrót geopolityki : Europa, Ameryka i Azja u progu XXIwieku.Availability: Copies available for loan: [M-091979] (6).
Nowe wyzwania NATO : wykład Belwederski Akademii Dyplomatycznej MSZ = NATO: the challenges ahead : Belvedere lecture of the Diplomatic Academy, MFA / George Robertson ; przekł. Lidia Aniołowska. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2003. Other title: NATO: The challenges ahead.Availability: Copies available for loan: [M-097668] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).

Powered by Koha