Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego / Maciej Perczyński. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-092594] (2).
  Copies available for hold on place: [M-071963] (1).
Środki budowy zaufania w systemie międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego / Stanisław Michałowski. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-028504] (2).
  Copies available for hold on place: [M-000463] (1).
Bezpiecznie czy niebezpiecznie? : wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-099201] (1).
Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie / Eliza Frejtag-Mika, Zygmunt Kołodziejak, Witold Putkiewicz. Publisher: Radom : PR, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-041459] (1).
Bezpieczeństwo ekonomiczne : wyzwania dla zarządzania państwem / redaktor naukowy Konrad Raczkowski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-108126] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Dylematy bezpieczeństwa człowieka / red. Tadeusz Bąk, Zbigniew Ciekanowski, Leon Szot. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa / Edward Haliżak ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : "Scholar", cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego : ekonomia, prawo, zarządzanie / red. nauk. Konrad Raczkowski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-116108] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa Marek Pietraś, Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-103671] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo ekonomiczne w niestabilnej gospodarce światowej / Mirosław Bojańczyk. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności / [autorzy: Lech Kościelecki, Roman Polak, Konrad Stańczyk, Joanna Antczak, Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty, Joanna Śliżewska, Mariusz Tomczyk, Izabella Tymińska, Zuzanna Lorenc ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki]. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, cop. 2016. Other title: Bezpieczeństwo i obronność.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Polityka makroostrożnościowa banku centralnego / Anna Dobrzańska. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bezpieczeństwo ekonomiczne : casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 / Józef Zawadzki, Jarosław Ziętarski. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2017. Availability: Copies available for hold on place: [M-109560] (1).
Lists:
Polityczne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego : (casus Ukrainy) / Andrzej Szeptycki. Source: Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary / Marek Leszczyński, Agata Gumieniak, Grzegorz Gozdór. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Difin SA, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110943] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo współczesnego państwa na przykładzie Polski : zarys problematyki / Jolanta Puacz-Olszewska, Marta Niewczas, Anna Zagórska. Publisher: Warszawa : Rambler Press, 2018. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Państwo i jego bezpieczeństwo ekonomiczne : aspekt teoretyczny i praktyczny / Joanna Antczak, Danuta Mliczewska, Zdzisław Rapacki. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Odcienie bezpieczeństwa : obszary badań, kierunki rozwoju = Shades of security : areas of research and trends in development / redakcja naukowa Paulina Polko, Marek Walancik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. Other title: Shades of security : areas of research and trends in development.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : przegląd koncepcji programowych partii politycznych i ruchów społecznych w zakresie dziedzin bezpieczeństwa narodowego / Paweł Malendowicz. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo ekonomiczne : wymiar narodowy i międzynarodowy / Katarzyna Śmiałek, Wiesław Śmiałek. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Economic security on rural areas / Monika Niedziółka. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha