Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Cybernetyczne aspekty analizy rynku / Stefan Mynarski. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Badania marketingowe : podstawowe kierunki / Adam Sagan. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-009728] (1).
Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych / Stefan Mynarski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-107238] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Segmentacja rynku : przebieg procesu i wykorzystanie wyników / Malcolm McDonald, Ian Dunbar ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-059432] (3).
  Copies available for hold on place: [M-110402] (1).
Marketing research / Peter M. Chisnall. Edition: 3rd ed.Publisher: London [etc.] : McGraw-Hill Book Company, cop. 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-069332] (1).
Badania marketingowe : metody i techniki / Stanisław Kaczmarczyk. Edition: Wydanie III zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046902] (7).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Prace z zakresu badań rynku / [red. nauk. z. Jerzy Altkorn]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-018226] (1).
Analiza rynku : makromechanizmy / Stefan Mynarski ; [red. nauk. Andrzej Szromnik]. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-044920] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Marketing research : applications and problems / edited by Arun K. Jain, Christian Pinson, Brian T. Ratchford. Publisher: Chichester ; New York ; Brisbane ; Toronto ; Singapore : John Wiley & Sons, copyright 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-019662] (1).
The marketing research process / Margaret Crimp. Edition: 3rd ed.Publisher: New York [etc.] : Prentice Hall, cop. 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-019989] (1).
Cybernetyczne aspekty analizy rynku / Stefan Mynarski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-002459] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033198] (1).
Badania marketingowe : od teorii do praktyki / redakcja Dominika Maison, Artur Noga-Bogomilski. Publisher: Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Badania marketingowe : podstawowe kierunki / Adam Sagan. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021252] (5).
  Copies available for hold on place: [M-110413] (1).
Badania marketingowe : teoria i praktyka / redaktor naukowy Krystyna Mazurek-Łopacińska ; autorzy: Krystyna Mazurek-Łopacińska, Barbara Iwankiewicz-Rak, Kornelia Karcz, Janusz Marak, Władysława Muszyńska, Magdalena Sobocińska, Bogdan Sojkin, Władysław Szczepankiewicz, Grażyna Światowy, Paweł Waniowski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-049851] (4).
  Checked out (2).
Zastosowania badań marketingowych : zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa / Stanisław Kaczmarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 (2006). Availability: Copies available for loan: [M-047478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
  Checked out (1).
Marketing research / David A. Aaker, George S. Day. Edition: 3rd ed.Publisher: New York [etc.] : John Wiley & Sons, cop. 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-042640] (1).
Badania marketingowe : metody i techniki / Stanisław Kaczmarczyk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1991. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Badania marketingowe w praktyce / Zofia Kędzior, Kornelia Karcz. Edition: Wydanie III zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-110424] (1).
Badania marketingowe : podstawy metodologiczne / Gilbert A. Churchill. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Other title: Marketing research.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Badania marketingowe : teoria i praktyka / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska ; [aut. Krystyna Mazurek-Łopacińska et al.]. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Handbook of customer satisfaction and loyalty measurement / Nigel Hill and Jim Alexander. Edition: 2nd ed.Publisher: Aldershot : Gower, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-058153] (1).
Badania marketingowe na rynku business-to-business / Aleksandra Kaniewska-Sęba, Grzegorz Leszczyński, Bogna Pilarczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-090539] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Wskaźniki marketingowe / pod red. Roberta Kozielskiego ; [aut. Robert Kozielski et al.]. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-066102] (1).
Wskaźniki marketingowe / pod red. Roberta Kozielskiego ; [aut. Robert Kozielski et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-059390] (1).
Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych / Thomas W. Mangione ; przekł. Jacek Chołoniewski, Anna Kossakowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Other title: Mail surveys.Availability: Copies available for hold on place: [M-088690] (1).
Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem : wybrane zagadnienia / Elżbieta Duliniec. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnicteo Naukowe PWN, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-065315] (1).
Wskaźniki marketingowe / pod red. Roberta Kozielskiego. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Marketing research / David A. Aaker [et al.]. Edition: 10th ed.Publisher: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-110425] (1).
Marketing research : measurement and method : a text with cases / Donald S. Tull and Del I. Hawkins. Edition: 4th ed.Publisher: New York : Macmillan Publ. Co. ; London : Collier Macmillan Publ., 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-079785] (1).
Badania marketingowe organizacji non profit / Marian Huczek. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2006. Other title: Badania marketingowe w organizacjach non profit.Availability: Copies available for loan: [M-082281] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).

Powered by Koha