Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Oblicza współczesnego państwa / Marek Bankowicz, Jan Wiktor Tkaczyński. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038749] (6).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Absolutyzm ustrojowy : wybór pism / Ignacy Czuma ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Maciej Marszał. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-056175] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Autorytaryzm, lęk, konformizm : analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych / Jadwiga Koralewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-028039] (1).
Trzecia fala demokratyzacji / Samuel P. Huntington ; przeł. Andrzej Dziurdzik. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956-1989 : analiza ustrojowopolityczna / Lech Mażewski. Publisher: Biała Podlaska : Arte ; Warszawa : Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Autorytaryzm, lęk, konformizm / Jadwiga Koralewicz. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Collegium Civitas Press, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-065958] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Modern Middle East authoritarianism : roots, ramifications, and crisis / ed. by Noureddine Jebnoun, Mehrdad Kia and Mimi Kirk. Publisher: London ; New York : Routledge, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Niedemokratyzmy / Marek Bankowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautorytarnego na Białorusi w latach 1994-2010 / Pavel Usov ; ze wstępem Tomasza Stryjka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Późny Putin : koniec rozwoju, koniec stabilności / tekst przygotowany w Zespole Rosyjskim OSW pod red. Marka Menkiszaka. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-110522] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Ewy Golbik. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
The people vs. democracy : why our freedom is in danger and how to save it / Yascha Mounk. Publisher: Cambridge : Harvard University Press, 2018. Other title: People versus democracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Droga do niewolności : Rosja, Europa, Ameryka / Timothy Snyder ; przekład Bartłomiej Pietrzyk. Publisher: Kraków : Znak Horyzont, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-111612] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
  Checked out (1).
Z rozważań nad polskim autorytaryzmem : pewność stanowiska sędziego w Konstytucji kwietniowej = Reflections on the Polish authoritarianism : the certainty of judge's position in the April Constitution of Poland / Grzegorz Ławnikowicz. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Source: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2019Other title: Reflections on the Polish authoritarianism : the certainty of judge's position in the April Constitution of Poland.

Powered by Koha