Your search returned 129 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna / pod red. Anny Gałdowej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993. Other title: De psychologia personalitatis et anthropologia philosophica.Availability: Copies available for hold on place: [M-013331] (1).
Obraz człowieka w dziele Kępińskiego / Józef Maciuszek ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-074399] (1).
Filozofia człowieka : zarys problematyki / Roman Darowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego : Wydaw. WAM, 1996. Other title: Philosophie de l'homme.Availability: Copies available for loan: [M-045813] (2).
  Copies available for hold on place: [M-010913] (1).
Książeczka o człowieku / Roman Ingarden. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006972] (2).
  Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia / Henryk Skolimowski. Edition: Wyd. 1 krajowe.Publisher: Wrocław : Wrocławska Oficyna Wydawnicza Astrum, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-039516] (1).
Filozofia człowieka / Adam Schaff. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-010946] (1).
W kręgu antropologii i psychologii społecznej : studia / Arnold Gehlen ; tł. Krystyna Krzemieniowa ; wstępem poprzedził Zbigniew Kuderowicz. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 2001. Other title: Anthropologische und Sozialpsychologische Untersuchungen.Availability: Copies available for loan: [M-085629] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101531] (1).
Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz : o wizji świata pewnego siedemnastowiecznego pisarza ziemiańskiego / Piotr Kowalski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045084] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008224] (1).
Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-085693] (2).
  Copies available for hold on place: [M-069729] (1).
Zagubiony paradygmat - natura ludzka / Edgar Morin ; przeł. Roman Zimmand ; przedm. opatrzył Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-013254] (1).
Labirynty współczesności : niewola i wolność człowieka / Bogdan Suchodolski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-002214] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010896] (1).
Problemy współczesnego człowieka w filozofii - wartość, wolność, odpowiedzialność / przedmowę napisał Bogdan Suchodolski ; [red. Hanna Świda] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1971. Availability: Copies available for loan: [MA-006397] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013243] (1).
Idee, ideały, ideologie / Zygmunt Bauman. Publisher: Warszawa : Iskry, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-009221] (1).
Człowiek, wychowanie, kultura : wybór tekstów / wyboru dokonał i zred. Franciszek Adamski Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-086967] (1).
Człowiek jest osobą : podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły / Jan Galarowicz. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kęty : Wydaw. Antyk, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-101240] (1).
Kim jest człowiek? / Bogdan Suchodolski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-018542] (1).
Rozwój nowożytnej filozofii człowieka / Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-074411] (2).
Poznanie, umysł, kultura : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Cackowskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-019764] (1).
Absurd - ironia - czyn / Bohdan Urbankowski. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-019746] (1).
Mieć czy być? / Erich Fromm ; przekł. Jan Karłowski ; słowo wstępne Mirosław Chałubiński. Edition: Wyd. 4 popr. (dodr.).Publisher: Poznań : Rebis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007446] (1).
  Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu : materiały z sesji naukowej, Katowice-Wisła, 11-14 maja 1998 r. / pod red. Józefa Bańki. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045818] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074473] (1).
Człowiek, jego wolność i prawa a polityka : tradycja i współczesność / pod red. Adama Hrebendy i Wojciecha Kautego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006082] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Mit wiecznego powrotu / Mircea Eliade ; przeł. Krzysztof Kocjan. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo KR, 1998. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-095823] (1).
  Checked out (1).
Człowiek w świecie symboli : antropologia filozoficzna Mircei Eliadego / Artur Rega. Publisher: Kraków : "NOMOS", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045808] (1).
  Copies available for hold on place: [M-094150] (1).
Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego / Zdzisław Cackowski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-024282] (1).
Ksenofobia i wspólnota / Zbigniew Musiał, Bogusław Wolniewicz. Publisher: Kraków : Arcana, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Człowiek, kultura, język : wokół postmodernistycznych inspiracji / pod red. H. Mikołajczyka ; Zakład Filozofii. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Publisher: Częstochowa : "Apeiron", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-028156] (1).
Horyzonty Wychowania / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie. Wydział Pedagogiczny ; redaktor naczelny Wit Pasierbek. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2002-. Other title: Horizons of Education.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-956] (6).
Człowiek i pustka : problemy wakuumologii : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hulla i Witolda Tulibackiego. Publisher: Olsztyn : OSW [Olsztyńska Szkoła Wyższa], 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-029536] (1).
Miłość i wolność - istota człowieka : holistyczna perspektywa antropologii filozoficznej / Halina Romanowska-Łakomy. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-057839] (3).
  Copies available for hold on place: [M-112087] (1).

Powered by Koha