Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kulturanthropologie / hrsg. von Wilhelm Emil Mühlmann, Ernst W. Müller. Publisher: Köln ; Berlin : Kiepenheuer & Witsch, dr. 1966. Availability: Copies available for hold on place: [MA-000079] (1).
Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie / [red. nauk.] Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
From global security to transborder initiatives, September 16-18, 1999, Kielce Conference Proceedings / [ed. by Izabela Suchanek] ; Jan Kochanowski Pedagogical University Faculty of Management and Administration, Institute of Political Science Kielce Poland ; Global Security Fellows Initiative Programe Faculty of Social and Political Science, University of Cambridge, UK. Publisher: Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji AŚ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004487] (1).
Flexible citizenship : the cultural logics of transnationality / Aihwa Ong. Publisher: Durham ; London : Duke University Press, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-069857] (1).
Supermarket kultury : kultura globalna a tożsamość jednostki / Gordon Mathews ; przeł. Ewa Klekot. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050083] (7).
  Copies available for hold on place: [M-108525] (1).
Psychologia kultury : doświadczenia graniczne i transkulturowe / Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla. Publisher: Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2005. Other title: Doświadczenia graniczne i transkulturowe.Availability: Copies available for loan: [M-005340] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Marketing polityczny a procesy akulturacyjne : przypadek III Rzeczpospolitej / Marek Jeziński. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Islam a globalizacja / Anna Mrozek-Dumanowska, Jerzy Zdanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092726] (3).
  Copies available for hold on place: [M-108615] (1).
Lists:
Asymilacja a tożsamość mniejszości narodowej : przypadek Serbołużyczan / Marcin Tujdowski ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086464] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Oświata a procesy asymilacyjne wśród mniejszości ukraińskiej / Zofia Tracewicz. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-053805] (1).
The uprooted : the epic story of the great migrations that made the American people / by Oscar Handlin. Publisher: New York : Grosset & Dunlap Publishers, cop. 1951. Availability: Copies available for hold on place: [M-075240] (1).
Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897) : postawy, konflikty, stereotypy / Alina Cała. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-054085] (1).
American Polonia : the cultural issues : what are the nationals goals of Polish America and how are these to be defined? / ed. by Alfred F. Bochenek. Publisher: Detroit, Mich. : American Council of Polish Cultural Clubs, cop. 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-055002] (1).
Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej : wyzwania dla polityki integracyjnej / Janusz Balicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Immigrants to the EU from Muslim countries : challenges for integration policy : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Ostatnie dni Europy : epitafium dla Starego Kontynentu / Walter Laqueur ; przeł. Piotr Pawlaczek. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Vocational guidance and multicultural challenges / Anna Paszkowska-Rogacz [et al.]. Publisher: Warszawa : KOWEZiU - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-006961] (1).
  Copies available for hold on place: [M-099158] (1).
Culture & gender : an intimate relation / eds.: Aneta Chybicka, Saba F. Safdar, Anna Kwiatkowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Między dwoma światami : Żydzi w polskiej kulturze ludowej / Ewa Banasiewicz-Ossowska. Publisher: Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-100591] (1).
Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii / Renata Włoch. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Przyszłość Romów w Polsce / Instytut Obywatelski. Publisher: Warszawa : Instytut Obywatelski, [2010]. Availability: Copies available for loan: [M-082749] (1).
  Copies available for hold on place: [M-082748] (1).
  Checked out (1).
Rola płci w integracji europejskich muzułmanów / Barbara Pasamonik. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Lists:
Kierunki integracji małopolskich Romów / red. Małgorzata Leśniak, Stanisław Sorys ; [aut. Adam Bartosz et al.]. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094493] (11).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polityka i antropologia : praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce / Maciej Witkowski. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Integracja kulturowa imigrantów : wyzwania i dylematy / pod red. Janusza Balickiego. Publisher: Warszawa ; Instytut Politologii UKSW : Fundacja Konrada Adenauera, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-104707] (1).
Społeczności muzułmańskie w Europie na przykładzie Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii / Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz. Source: Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego] Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2006-
Spotkanie z Innym w szkolnej ławie. Romska tożsamość / Jolanta Horyń. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Online Access: Click here to access online
Recenzja książki Bożeny Domagały "Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji" / Łukasz Wołyniec. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-
The ethnicity reader : nationalism, multiculturalism and migration / ed. by Montserrat Guibernau and John Rex. Edition: 2nd ed.Publisher: Cambridge ; Malden : Polity, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108238] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
  Checked out (1).
The health education and its consequence in the course of employment with the gypsy's community = Edukacja zdrowotna i jej konsekwencje w procesie zatrudnienia w społeczności cygańskiej / Katarina Malíková, Mariana Magerčiaková. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Edukacja zdrowotna i jej konsekwencje w procesie zatrudnienia w społeczności cygańskiej.Online Access: Click here to access online
Psychologia akulturacji / Anna Kwiatkowska, Halina Grzymała-Moszczyńska. Source: Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

Powered by Koha