Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską : politologiczna i ekonomiczna analiza wybranych aspektów problemu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Macieja Walkowskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : UAM, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007231] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089549] (1).
Prawno-finansowe uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi po akcesji do UE : poradnik praktyczny : [opracowanie zbiorowe / pod red. Elżbiety Kmity-Dziasek ; aut. Jerzy Raciborski et al.] ; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Kraków : CDR, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005949] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Alternatywne źródła dochodów ludności rolniczej / [komitet red. Stanisław Sosnowski et al.] ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-042666] (1).
Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Wiejska turystyka kulturowa / Tadeusz Jędrysiak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Wsparcie turystyki i agroturystyki na obszarach wiejskich w latach 2007-2013 finansowane ze środków Unii Europejskiej / Anna Mrozik-Kozak ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Publisher: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, [ca 2009]. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim : region Roztocza : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego ; [tł. Mirosław Wereżak] ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie [et al.]. Publisher: Lubaczów ; Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2001. Other title: Roztocze.Availability: Copies available for hold on place: [M-081348] (1).
Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich / Jan Sikora. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Kultura i turystyka : razem, ale jak? : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stasiaka. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094365] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich = Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka wiejska i agroturystyka : nowe paradygmaty dla XXI wieku / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Rural tourism and agroturism : new paradigms for XXI century.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Uwarunkowania rozwoju turystyki : wybrane problemy / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Determinants of tourism development : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce = (The Palce of Rural Tourism in the Modern Economy) / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Place of Rural Tourism in the Modern Economy.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).

Powered by Koha