Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju / Józef Sala. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. Availability: Copies available for loan: [MA-005565] (46).
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej / Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006878] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Przemiany w układach urbanistycznych miast amerykańskich / Julian Kulski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-074720] (1).
Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów = (Metropolisation processes in Podkarpackie Region Rzeszów-Lvov) / pod red. Zbigniewa Makieły i Romana Fedana. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2007. Other title: Metropolisation processes in Podkarpackie Region Rzeszów-Lvov.Availability: Copies available for hold on place: [M-026850] (1).
Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy / Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051692] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097589] (1).
Miasto i kultura polska doby przemysłowej. [1], Przestrzeń / pod red. Hanny Imbs. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-000664] (1).
Współczesne koncepcje rozwoju aglomeracji gospodarczych / Jerzy Pietrucha. Publisher: Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-030160] (1).
Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska / Adam Pawlicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-077219] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
  Checked out (1).
Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu : studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca. Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066775] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / pod red. Tadeusza Markowskiego i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-083314] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100904] (1).
Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / pod red. Zbigniewa Makieły. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081414] (8).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Megamiasta / Piotr Korcelli ; Komitet Planeta Ziemia PAN. Wydział VII PAN. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-081559] (1).
Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego / Iwona Ładysz. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Other title: Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie / Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła. Publisher: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Obszary metropolitalne w Polsce : delimitacja i charakterystyka struktury przestrzennej / Zbigniew Gontarski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-083299] (1).
Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń = (Functional-spatial potential of Bydgoszcz in the process of creating triple element Bydgoszcz-Fordon-Toruń metropoly) / pod red. Barbary Siereckiej-Nowakowskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Functional-spatial potential of Bydgoszcz in the process of creating triple element Bydgoszcz-Fordon-Toruń metropoly.Availability: Copies available for hold on place: [M-112788] (1).
Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego = (Territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area) / pod red. Bartosza Bartosiewicza, Tadeusza Marszała, Iwony Pielesiak. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. Other title: Territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area.Availability: Copies available for hold on place: [M-084576] (1).
Obrazy post-polis : monografia ponowoczesnego miasta / Artur Jasiński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-112758] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 71] (1).
Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją / pod red. nauk. Jacka Wojciecha Kwiatkowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-092891] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112794] (1).
Metropolie : problemy rozwoju / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się polskich metropolii / Małgorzata Pięta-Kanurska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-090325] (1).
Miasta w czasach globalizacji / red. nauk. Anna Grzegorczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Integrowanie przestrzeni metropolitalnych / Bogusław M. Podhalański ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, dr. 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-112790] (1).
Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = (Partnership and responsibility in the city life) / [pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Partnership and responsibility in the city life.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi = Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas / pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, cop. 2014. Other title: Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Śmierć i życie wielkich miast Ameryki / Jane Jacobs ; przełożył Łukasz Mojsak. Publisher: Warszawa : CA Centrum Architektury, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Instrumenty finansowe w gospodarce gminy / Patrycja Zawadzka ; [recenzent Anna Jurkowska-Zeidler]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
  Checked out (1).
Le maire et son écoquartier : 21 maires témoignent / Dominique Bidou, Gwenaëlle Carfantan ; préface de Jacques Pélissard. Publisher: Paris : Victoires Éditions, 2013. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Inter-municipal cooperation in Europe / ed. by Rudie Hulst and André van Montfort. Publisher: Dordrecht : Springer, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Governing metropolitan areas : growth and change in a networked age / David K. Hamilton. Edition: 2nd ed.Publisher: New York ; London : Routledge Taylor 6 Francis Group, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).

Powered by Koha