Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo a informatyka / Karol Sobczak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-002524] (1).
Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej / Michał Bernaczyk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości : III Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 20-21 pażdziernika 2008 / red. naukowa Maciej Barczewski, Krzysztof Grajewski, Jarosław Warylewski. Publisher: Warszawa : Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej / red. Jacek Gołaczyński ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Lists:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Aldony Frączkiewicz-Wronki. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097915] (1).
Lists:
Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego : komentarz / Grzegorz Sibiga. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2011 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 11kwietnia i 1 lipca 2011 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Lists:
Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit / redakcja: Grażyna Szpor ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Małgorzata Ganczar. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
IT w Administracji : miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego / redaktor naczelny Jacek Orłowski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2007-. Availability: Copies available for reference: [CB-116] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-116] (9).
Administracja elektroniczna : kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Informatyzacja postępowania administracyjnego : przegląd aktów prawnych / [red. Marcin Meszczyński, Jacek Orłowski, Martyna Wilk ; wprow. Izabela Adamska]. Publisher: Wrocław : Presscom, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Dobre pomysły na cyfrowy urząd / Martyna Wilk. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-090837] (1).
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne / [red. Eryk Chilmon, Jacek Orłowski ; wprow. Grzegorz Sibiga]. Edition: [Tekst ujednol. na podst. ust. z dnia 10 stycznia 2014].Publisher: Wrocław : Presscom Sp. z o.o., cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Legislacja administracyjna : studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego / Krystyna Celarek ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099537] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Implementacja ITIL w administracji publicznej / Adam Mizerski, Martyna Wilk. Publisher: Wrocław : Presscom, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Lists:
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj ; aut. Agata Barczewska-Dziobek [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Dostępność treści internetowych (WCAG 2.0) w praktyce instytucji publicznych / Martyna Wilk. Publisher: Wrocław : Presscom, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-099347] (1).
Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej / Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Bezpieczeństwo informatyczne w urzędzie / Marcin Kurpiewski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie / Jacek Zgutczyński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Elektroniczny rząd : aspekty konstytucyjnoprawne / Jakub Rzucidło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji publicznej / Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych / Karolina Jastrzębska. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Sporządzanie protokołu sądowego przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w prawie polskim i wybranych państw europejskich / Anna Zalesińska. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
ePUAP : tips & tricks / Dariusz Bralczyk. Publisher: Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Początek drogi : wpływ informatyzacji na niektóre funkcje i aspekty organizacyjne administracji publicznej / Jakub P. Stankiewicz. Source: Prawo, administracja, policja : księga pamiątkowa profesora Wincentego Bednarka Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych : komentarz / redakcja naukowa Grażyna Szpor, Kamil Czaplicki ; Mirosława Brzostek-Kleszcz, Kamil Czaplicki, Ewa Marzec, Adam Pietrasiewicz, Katarzyna Prusak-Górniak, Katarzyna Roszewska, Sylwester Szczepaniak, Grażyna Szpor. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Online Access: Spis treści Availability: No copies available
  Checked out (1).
"Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian" II międzynarodowa konferencja naukowa (Warszawa, 15-16 kwietnia 2013 r.) / Mariusz Luterek. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-
Odpowiedzialność administracji w społeczeństwie informacyjnym / Agnieszka Pawłowska. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Czynności faktyczne zintegrowane na tle przekształceń tradycyjnych form działania administracji publicznej / Katarzyna Kłosowska-Lasek. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-

Powered by Koha