Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin profesora Zbigniewa Leońskiego / kom. red. Zbigniew Janku [et al.]. Publisher: Poznań : TERRA, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-095681] (1).
Prawne układy sterowania w administracji publicznej / Ernest Knosala. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-076014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000455] (1).
Administracja publiczna w państwie prawa : księga jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki : [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej / kom. red.: Barbara Adamiec et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wawaka. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087510] (1).
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Publisher: Lublin : WSEI, 2005-. Other title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie | Zeszyty Naukowe WSEI | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Transport | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Pedagogika | Zeszyty Naukowe WSEI. Studia Społeczno-Humanistyczne | Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne.Availability: Copies available for hold on place: [CA-736] (4).
Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych / Jarosław Zysnarski. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046182] (1).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-068413] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali / pod red. Lidii Zacharko, Andrzeja Matana, Grzegorza Łaszczycy. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108351] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna / Anetta Jaxa Dębicka. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna : wyzwania w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Jacek Czaputowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055754] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej : raport z I etapu badania / Tomasz Skierniewski. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095421] (1).
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław Bober [et al. ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. Other title: Poradnik dla samorządów terytorialnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010. Other title: Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115021] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005.334] (1).
  Checked out (1).
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Aldony Frączkiewicz-Wronki. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097915] (1).
Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej / pod red. Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; aut.: Adam Banaszkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek R. Krynojewski. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym / Marek Lisiecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Łośgraf Akademickie i Profesjonalne, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081534] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
IT w Administracji : miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego / redaktor naczelny Jacek Orłowski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2007-. Availability: Copies available for reference: [CB-116] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-116] (8).
Administracja elektroniczna : kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych = (Development policy and public services management in local and regional government) / Florian Kuźnik. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Development policy and public services management in local and regional government.Availability: Copies available for hold on place: [M-084575] (1).
Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej / Agnieszka Krawczyk. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089911] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114702] (1).
Ewaluacja : poradnik dla pracowników administracji publicznej / Stanisław Bienias [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Dobre pomysły na cyfrowy urząd / Martyna Wilk. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-090837] (1).
Władza samorządu lokalnego / Ewa J. Nowacka. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113539] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego : jak działać lepiej, mając mniej? : materiały z konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2009 / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; [tł Wojciech Gilewski] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Défi du développement des ressources humaines de l'État en période de crise économique : comment faire mieux avec moins?.Availability: Copies available for loan: [M-097160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy / red. nauk. Stanisław Sirko ; [zespół aut. Jerzy Bogdanienko et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Internacjonalizacja administracji publicznej / redakcja naukowa Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych / redakcja naukowa Paulina Polko, Marek Walancik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; [recenzent: Sławomir Zalewski]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).

Powered by Koha