Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Procedury podejmowania decyzji w Unii Europejskiej : przygotowanie polskiej administracji do członkostwa w Unii Europejskiej : materiały z konferencji, 30 stycznia 2003 r., Warszawa / [oprac. tekstów Mariusz Daca]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-030355] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065812] (1).
Profesjonalizm w administracji publicznej / pod red. Anetty Dębickiej, Mariusza Dmochowskiego, Barbary Kudryckiej. Publisher: Białystok : Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-039342] (1).
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - administracja / [oprac. red.: Halina Baszak-Jaroń, Wojciech Majchrowski] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Other title: Materiały konferencyjne - administracja.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-008184] (18).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (2).
Cztery reformy : sukces czy nie wykorzystana szansa? : spotkania z SLD / [red. Jerzy Godula] ; Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Publisher: Warszawa : Biuro Klubu Parlamentarnego SLD, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-072836] (1).
"Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / pod red. Tomasza Mordela. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-028773] (1).
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Jerzego Parchomiuka, Bogusława Ulijasza, Emila Kruka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-052866] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zadania administracji centralnej wobec integracji Polski z instytucjami europejskimi : dokumentacja seminarium międzynarodowego zorganizowanego w Warszawie 14-16 maja 1991 / red. nauk. Tadeusz Skoczny ; Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; przy współudziale Urzędu Rady Ministrów, Biura Pełnomocnika Rządu RP ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej [oraz] Urzędu Antymonopolowego. Publisher: Warszawa : FFEPwP : WZ UW, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-052385] (1).
Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej / red.: Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski ; [aut.: Stefan Płażek et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057682] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości : III Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 20-21 pażdziernika 2008 / red. naukowa Maciej Barczewski, Krzysztof Grajewski, Jarosław Warylewski. Publisher: Warszawa : Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej / red. Jacek Gołaczyński ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Lists:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Aldony Frączkiewicz-Wronki. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097915] (1).
Prawo do dobrej administracji / [red. nauk. Hanna Machińska]. Publisher: Warszawa : BIRE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-064232] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej / [Jerzy Buzek et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085779] (1).
Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego : jak działać lepiej, mając mniej? : materiały z konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2009 / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; [tł Wojciech Gilewski] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Défi du développement des ressources humaines de l'État en période de crise économique : comment faire mieux avec moins?.Availability: Copies available for loan: [M-097160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
The KSAP 20th anniversary celebrations and NISPAcee conference / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, [2010]. Other title: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 20th anniversary celebrations and NISPAcee conference.Availability: Copies available for hold on place: [M-097830] (1).
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj ; aut. Agata Barczewska-Dziobek [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Jaki etos w administracji - służba publiczna, menedżerski profesjonalizm czy przestrzeganie procedur? / [red. nauk. Stanisław Mazur]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-101000] (1).
Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15-16 listopada, 2005. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-102820] (1).
Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Krystian Ziemski, Maria Jędrzejczak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Reformy ustrojowe w Polsce, 1989-1998-? / red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Nauki Administracji. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-107690] (1).
Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji publicznej / Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Wolność wyboru i nadużycie formy realizacji zadań publicznych / Jerzy Parchomiuk. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt."Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii" / Łukasz Świderek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Sprawozdanie z X Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Patologie w administracji publicznej" : Białowieża 26-28 kwietnia 2009 / Dominik J. Kościuk. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-Other title: Patologie w administracji publicznej.
Sprawozdanie z konferencji "Projekt nowych standardów kształcenia na kierunku administracja" / Piotr Sitniewski. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-Other title: Projekt nowych standardów kształcenia na kierunku administracja.

Powered by Koha