Your search returned 159 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Proces decyzyjny w administracji publicznej / pod red. Ludwika Habudy. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Psychologia państwa : wprowadzenie do psychologicznej analizy funkcjonowania ośrodków kierowniczych państw / Stanisław Siek. Publisher: Warszawa : Wydaw. "Pomoc szkole", 1991. Availability: Copies available for loan: [M-007920] (2).
  Copies available for hold on place: [M-021535] (1).
Neutralność polityczna urzędników / Barbara Kudrycka ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-067415] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086924] (1).
O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych : (szkice) / Ewa Łętowska, Janusz Łętowski ; Instytut Nauk Prawnych PAN. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-000443] (1).
Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003 : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Cybulskiego i Stanisława Srockiego ; [aut. Bogdan Cybulski et al.]. Publisher: Wrocław : Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Reforma administracji publicznej w Polsce : uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne / [red. Ewa Bem] ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-086946] (1).
Profesjonalizm w administracji publicznej / pod red. Anetty Dębickiej, Mariusza Dmochowskiego, Barbary Kudryckiej. Publisher: Białystok : Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-039342] (1).
Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa / Krzysztof Byjoch, Jerzy Sulimierski, Jan Paweł Tarno. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Opinie i materiały zespołu ekspertów dotyczące administracyjnego (terytorialnego) podziału kraju / pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa ; Zespół Ekspertów przy Marszałku Senatu R.P. Adamie Struziku. Publisher: Warszawa : PAN. IGiPZ, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-015194] (1).
Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego / red. nauk. Wiesław Skrzydło ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Organy administracji państwowej w RP / Zbigniew Leoński. Publisher: Poznań : Zachodnie Centrum Organizacji, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-039333] (1).
Cztery reformy : sukces czy nie wykorzystana szansa? : spotkania z SLD / [red. Jerzy Godula] ; Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Publisher: Warszawa : Biuro Klubu Parlamentarnego SLD, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-072836] (1).
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Edition: Wyd. 3 rozsz.Publisher: Warszawa : "Liber", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049086] (8).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
"Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / pod red. Tomasza Mordela. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-028773] (1).
Organizacja, Metody, Technika : czasopismo poświęcone zagadnieniom pracy administracyjnej / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej przy Ministerstwie Finansów. Publisher: Warszawa : Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej przy Ministerstwie Finansów, 1958-1990. Other title: Organizacja, Metody, Technika w Administracji Państwowej.Availability: Copies available for hold on place: [CA-418] (13).
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Publisher: Lublin : WSEI, 2005-. Other title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie | Zeszyty Naukowe WSEI | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Transport | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Pedagogika | Zeszyty Naukowe WSEI. Studia Społeczno-Humanistyczne | Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne.Availability: Copies available for hold on place: [CA-736] (4).
Reforma ustrojowa państwa : zbiór ustaw. 1 / Kancelaria Sejmu. [Biuro Legislacyjne]. Edition: Stan prawny na dzień 15 marca 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-030968] (1).
Reforma ustrojowa państwa : zbiór ustaw. 2 / Kancelaria Sejmu. [Biuro Legislacyjne]. Edition: Stan prawny na dzień 15 marca 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-030969] (1).
Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju : założenia, przygotowanie, ustawodawstwo / pod red. Grzegorza Gorzelaka ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : CASE, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-031668] (1).
Gazeta Samorządu i Administracji : pismo gmin, powiatów, województw. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo INFOR, 2000-. Online Access: 2001- Availability: Copies available for hold on place: [CA-1308] (11).
Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną / pod red. Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-050180] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka / Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie ; redaktor naczelny: Ludwik Żukowski. Publisher: Rzeszów : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2005-. Other title: AT.D.P..Availability: Copies available for reference: [CB-29] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-29] (12).
Prawo a informatyka / Karol Sobczak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-002524] (1).
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe / Andrzej Misiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102586] (17).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej / Michał Bernaczyk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Stosunki pracy w administracji publicznej : (na tle prawa wspólnotowego) / Jan Piątkowski, Marek Krzysztof Kolasiński, Adam Kolasiński. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079014] (5).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Przygotowania obronne administracji publicznej : zarys problemu / Bernard Wiśniewski. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-049477] (1).
Służba cywilna w Policji : zarys wykładu / pod red. Piotra Bogdalskiego, Aleksandra Babińskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna / Anetta Jaxa Dębicka. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha