Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Profesjonalizm w administracji publicznej / pod red. Anetty Dębickiej, Mariusza Dmochowskiego, Barbary Kudryckiej. Publisher: Białystok : Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-039342] (1).
Cztery reformy : sukces czy nie wykorzystana szansa? : spotkania z SLD / [red. Jerzy Godula] ; Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Publisher: Warszawa : Biuro Klubu Parlamentarnego SLD, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-072836] (1).
"Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / pod red. Tomasza Mordela. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-028773] (1).
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Jerzego Parchomiuka, Bogusława Ulijasza, Emila Kruka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-052866] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo do dobrej administracji / [red. nauk. Hanna Machińska]. Publisher: Warszawa : BIRE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-064232] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej / [Jerzy Buzek et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085779] (1).
Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego : jak działać lepiej, mając mniej? : materiały z konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2009 / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; [tł Wojciech Gilewski] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Défi du développement des ressources humaines de l'État en période de crise économique : comment faire mieux avec moins?.Availability: Copies available for loan: [M-097160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj ; aut. Agata Barczewska-Dziobek [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Jaki etos w administracji - służba publiczna, menedżerski profesjonalizm czy przestrzeganie procedur? / [red. nauk. Stanisław Mazur]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-101000] (1).
Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Krystian Ziemski, Maria Jędrzejczak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Reformy ustrojowe w Polsce, 1989-1998-? / red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Nauki Administracji. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-107690] (1).
Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji publicznej / Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Wolność wyboru i nadużycie formy realizacji zadań publicznych / Jerzy Parchomiuk. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt."Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii" / Łukasz Świderek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-

Powered by Koha