Your search returned 142 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Entsorgung der deutschen Vergangenheit? : ein polemischer Essay zum "Historikerstreit" / Hans-Ulrich Wehler. Edition: Originalausg.Publisher: München : Verlag C. H. Beck, 1988. Availability: Copies available for loan: [MA-002697] (1).
Studenci wobec przemian społeczno-gospodarczych kraju : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Musiejczuk ; skład zespołu aut. Żywia Kaczmarek [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-012864] (1).
Ekonomika-polityka-świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / [mat. oprac. i podał do druku Kazimierz Urban]. ; Katedra Nauk Politycznych, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Kraków : [s.n.], 1998 (Kraków : Druk. Akademii Ekonomicznej). Availability: Copies available for hold on place: [M-042298] (1).
Postacie narodów a współczesność / oprac. i wstępem opatrzył Krzysztof Gawlikowski. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-054067] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068639] (1).
Odkrycie nieświadomości : czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego? / Szymon Wróbel ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-010926] (1).
Akty świadomości i procesy poznawcze / Jerzy Bobryk ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : Leopoldinum, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004656] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Poziomy świadomości : poznaj potencjał swojego umysłu / Ole Vedfelt ; [tł. z jęz. duń. Piotr Billig]. Publisher: Warszawa : Eneteia, cop. 2001. Other title: Bevidsthed.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Świadomość : lokalizacjonizm a globalizm / Jan Trąbka. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-013282] (1).
Race : the history of an idea in America / Thomas F. Gossett. Edition: 4th print.Publisher: New York : Schocken Books, 1970. Other title: History of an idea in America.Availability: Copies available for hold on place: [M-089070] (1).
Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej - trendy w procesie integracji europejskiej : referaty z konferencji, Kraków, 11-13 października 2001 = Language dynamics and linguistic identity in the context of European integration / pod red. Elżbiety Jeleń [et al.]. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002. Other title: Language dynamics and linguistic identity in the context of European integration.Availability: Copies available for loan: [M-007413] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101416] (1).
Więź społeczna i dziedzictwo krwi / Stanisław Ossowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-010900] (1).
Myślenie o przeszłości / Stanisław T. Bębenek. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-070061] (1).
Świadomość społeczna i jej formy. Rola socjalistycznej świadomości w rozwoju społeczeństwa radzieckiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1953. Availability: Copies available for hold on place: [M-009041] (1).
Historikerstreit : spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec / [red. Małgorzata Łukasiewicz]. Publisher: Londyn : Aneks, 1990. Other title: Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec.Availability: Copies available for loan: [M-007261] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039572] (1).
Globalizacja a tożsamość / red. nauk. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Askon, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003544] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101581] (1).
Kim są Białorusini? / Ryszard Radzik. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-091943] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101519] (1).
America's working man : work, home, and politics among blue-collar property owners / David Halle. Publisher: Chicago ; London : University of Chicago Press, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-017620] (1).
Żydzi / Andrzej Żbikowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-107483] (1).
Naród w świadomości młodzieży : studium socjologiczne wpływu procesów industrializacji i urbanizacji na świadomość narodową młodzieży dorastającej / Jan Jerschina. Publisher: Kraków : UJ, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-019753] (1).
Tożsamości zbiorowe / Zbigniew Bokszański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005688] (2).
Rozwój świadomości językowej dziecka : teoria i praktyka / Grażyna Krasowicz-Kupis. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Tożsamości zbiorowe / Zbigniew Bokszański. Edition: Wydanie I - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 (2005). Availability: Copies available for loan: [M-005856] (3).
  Copies available for hold on place: [M-108437] (1).
Język w komunikowaniu / Marian Bugajski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-097743] (1).
Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w. / Teresa Chynczewska-Hennel ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-032709] (1).
Świadome człowieczeństwo / Marek Krzysztof Mlicki. Publisher: Warszawa : Nasza Księgarnia, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-063022] (2).
  Copies available for hold on place: [M-032660] (1).
Teoria nieśmiertelności genetycznej : naukowe uzasadnienie ułudy śmierci = Theory of genetic immortality : scientific justification of the illusion of death / Andrzej Szyszko-Bohusz [et al.]. Edition: Wyd. 4 (uzup).Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2006. Other title: Theory of genetic immortality : scientific justification of the illusion of death.Availability: Copies available for hold on place: [M-095972] (1).
O kulturze symbolicznej / Jerzy Kmita. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-074429] (1).
Obecność mózgu w świadomości : empiryczny status zjawisk subiektywnych w świetle psychofizjologii / Jan Kaiser. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-070595] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095890] (1).

Powered by Koha