Your search returned 81 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Restrukturyzacja - modernizacja - zagospodarowanie Huty im. Tadeusza Sendzimira : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Małeckiego ; oprac. J. Czuła [et al.]. Publisher: Kraków : Mentor, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-070456] (1).
W drodze do ekorozwoju / Stefan Kozłowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087202] (1).
  Damaged (1).
Energetyka a ochrona środowiska / Jerzy Kucowski, Damazy Laudyn, Mieczysław Przekwas. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Elementy prawa ochrony środowiska : [podręcznik] / Aleksander Lipiński. Edition: Wyd. 2, rozsz., stan prawny na 15 maja 2001 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ochrona prawna biologicznego środowiska człowieka / Wacław Brzeziński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-010876] (1).
Nasza zielona Małopolska : program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata 2001-2015 / [gł. aut. oprac.: Wanda Zaworska-Matuga et al.] ; Województwo Małopolskie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "TEXT", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087198] (1).
Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / [aut. Grzegorz Peszko, Jan Rączka, Olga Kiuiła, współpr. Maciej Cygler]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Aura : miesięcznik poświęcony ochronie środowiska : pismo Naczelnej Organizacji Technicznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czasopism Technicznych NOT, 1973-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1295] (18).
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / pod red. Kazimierza Górki. Publisher: Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Krakowie-Sekcja Ekonomiki Przemysłu : Akademia Ekonomiczna. Instytut Ekonomiki Przemysłu, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-017885] (1).
Archiwum Ochrony Środowiska / Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych. Publisher: Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1975-2007. Other title: Archives of Environmental Protection | Archiv po Ochrane Sredy.Availability: Copies available for hold on place: [CA-951] (8).
Ochrona środowiska : szanse i wyzwania dla samorządów u progu XXI wieku / [red. Maciej Korkuć, Bartosz Lipszyc]. Publisher: Kraków : Federacja Związków Gmin i Powiatów RP : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Środowisko : ogólnopolski biuletyn ekologiczny. Publisher: Warszawa : Dziennikarska Agencja Wydawnicza MAXpress, 1993-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1082] (6).
Ochrona Środowiska ... / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1989-. Other title: Statystyka Polski. Materiały Statystyczne. | Raport o Stanie, Zagrożeniu i Ochronie Środowiska | Environment ....Online Access: 2005- Availability: Copies available for hold on place: [CA-233] (19).
Materiały IX Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego Parlamentu Ekologicznego : Darłowo-Gdańsk, 20-22 X 1995 r. / pod red. Jerzego Jaśkowskiego ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : BWSH ; Gdańsk : [s.n.], 1996. Other title: Czernobyl | IX Bałtyckie Forum Ekologiczne 1995' : Czernobyl.Availability: Copies available for loan: [M-022440] (4).
  Copies available for hold on place: [M-022444] (1).
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / Tomasz Żylicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-041169] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087193] (1).
Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska / Zbigniew Bukowski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. Publisher: Piła : [BINGO Reklama-Promocja] : na zlec. Wyższej Szkoły Biznesu, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-026865] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026864] (1).
Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym / Krystyna Dubel. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099052] (1).
Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce / [aut. Jadwiga Berbeka, Krzysztof Berbeka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063479] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098899] (1).
Will new property right regimes in Central and Eastern Europe serve nature conservation purposes? / Tomasz Żylicz. Publisher: Warsaw : Olympus Centre for Education and Business Development, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-028564] (1).
The Polish environmental policy : case study on implementation of SO2 emission charge / Jerzy Śleszyński. Publisher: Warsaw : Faculty of Economic Sciences. University of Warsaw, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-028587] (1).
Mechanisms for funding Environmental Protection : Status and Prospects / Marek Sobiecki [et al.]. Publisher: Warsaw : Olympus - Centre for Education and Business Development, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-028594] (1).
Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski / Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku]. Publisher: Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-. Other title: Economics and Environment : journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division.Online Access: Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1304] (11).
Environmental protection UNDP/WHO project POL/RCE 001 : final report / United Nations Development Programmes, World Health Organization, Polish People's Republic. Ministry of Administration, Land Economy and Environmental Protection. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1979. Other title: Environmental protection United Nations Development Programmes/World Health Organization project POL/RCE 001.Availability: Copies available for hold on place: [M-071386] (1).
Miliard na środowisko : 10 lat EkoFunduszu : praca zbiorowa / pod red. Macieja Nowickiego. Publisher: Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza - Arkadiusz Grzegorczyk, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-029882] (1).
Zagrożenie środowiska przyrodniczego w województwie katowickim / Tadeusz Przybylski. Publisher: Katowice : "Silesia" : Wydział Ekologii Urzędu Wojewódzkiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-029048] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072825] (1).
Podatki i opłaty ekologiczne / Piotr P. Małecki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-103883] (1).
Program ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata 2005-2012 / [aut. Jadwiga Pauli-Wilga et al.]. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003694] (4).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekoprofit : finanse, technologie, prawo : kwartalnik ekologiczny. Publisher: Katowice : Wydaw. Agencja D.R. Music, 1995-2007. Availability: Copies available for hold on place: [CA-338] (3).
Cywilnoprawne środki ochrony środowiska / Józef Jan Skoczylas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-040053] (1).

Powered by Koha