Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polskie prawo karne / Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego / Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973. Other title: De quaestionibus causarum criminalium quae ad condicionalem abolitionem criminaliter experiendum spectant.Availability: Copies available for loan: [M-068612] (1).
Polskie prawo karne / Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-116 k. k. / red. Andrzej Zoll ; [aut.:] Grzegorz Bogdan [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2004 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006907] (6).
  Damaged (1).
Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu / Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-026902] (1).
Lists:
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 117-277 k.k. / red. Andrzej Zoll ; [aut.] Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 marca.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050480] (1).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 3, Komentarz do art. 278-363 K. K. / Andrzej Zoll, red. ; [aut.] Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 marca 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049966] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz do art. 1-116 kodeksu karnego / Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll ; współpr. aut.: Piotr Kardas [et al.]. Edition: Wyd. 1, dodr. 3, stan prawny na 1 lutego 1998 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-075026] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-116 k. k. / red. Andrzej Zoll ; [aut.:] Grzegorz Bogdan [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 10 października 2007 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055223] (3).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 3, Komentarz do art. 278-363 K. K. / Andrzej Zoll, red. ; [aut.] Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 31 lipca 2008 r.Publisher: Waszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055225] (3).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 117-277 K. K. / Agnieszka Barczak-Oplustil [et al. ; red. Andrzej Zoll]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Waszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055224] (3).
Bezradność : interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej / red. nauk. Zenon Gajdzica, Marek Rembierz ; [Andrzej Zoll et al.]. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-108054] (1).
Polskie prawo karne : część ogólna / Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Publisher: Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-061800] (9).
Polskie prawo karne : część ogólna / Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079517] (3).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz Lex. T. 1, Komentarz do art. 1-116 k.k. / red. Andrzej Zoll ; [aut.:] Grzegorz Bogdan [et al.]. Edition: 4 wyd., stan prawny na 2 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-102251] (1).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz Lex. T. 2, Komentarz do art. 117-277 K. K. / Agnieszka Barczak-Oplustil [et al. ; red. nauk. Andrzej Zoll]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 31 grudnia 2012 r.Publisher: Waszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106887] (1).
Polskie prawo karne : część ogólna / Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-105000] (7).
Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla. T. 1 / red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel ; kom. red. Janina Błachut [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-092624] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Państwo prawa jeszcze w budowie / Andrzej Zoll w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Polskie prawo karne : część ogólna / Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110446] (7).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (4).
Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz / Włodzimierz Wróbel redakcja ; autorzy Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Kamil Mamak, Katarzyna Pałka, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak, Janusz Raglewski, Tomasz Sroka, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Piotr Zakrzewski, Andrzej Zoll, Witold Zontek. Publisher: Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113315] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zollowie : opowieść rodzinna / Andrzej Zoll, współpr. Jacek Zoll. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-099340] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 3, Komentarz do art. 278-363 / redakcja naukowa Andrzej Zoll ; [autorzy] Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 13 lutego 2016 r.Publisher: Waszawa : Wolters Kluwer business, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-118406] (1).
Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi / pod red. Jerzego Pisulińskiego, Piotra Tereszkiewicza i Fryderyka Zolla. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 1-52 / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 53-116 / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu karnego / Andrzej Zoll. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Work on amendments to general part of the Penal Code.
Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 212-277d / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; [autorzy] Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Mikołaj Iwański, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Janusz Raglewski, Michał Rams, Tomasz Sroka, Maria Szewczyk, Adam Wojtaszczyk, Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Andrzej Zoll, Witold Zontek. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 30 września 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 117-211a / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; [autorzy] Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Mikołaj Iwański, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Janusz Raglewski, Michał Rams, Tomasz Sroka, Maria Szewczyk, Adam Wojtaszczyk, Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Andrzej Zoll, Witold Zontek. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 30 września 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Od dyktatury do demokracji i z powrotem : autobiograficzna rozmowa o współczesnej Polsce / Andrzej Zoll, Marek Bartosik. Publisher: Kraków : Znak Horyzont, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 929] (1).

Powered by Koha