Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Iwona Adamska-Kuźmicka et al.]. Edition: Wyd. 2 [popr. i uzup.].Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054627] (6).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz et al.]. Edition: Wyd. 2 (popr. i uzup.).Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061756] (4).
  Checked out (4).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Anna Abramczyk et al.]. Edition: Wyd. 2 (popr. i uzup., dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-095754] (4).
Podręcznik diagnoz pielęgniarskich : przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych / Betty J. Ackley, Gail B. Ladwig ; [tł. Bartłomiej Barczyński et al.]. Edition: Wyd. pol. red. nauk. Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska.Publisher: Warszawa : GC Media House, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-108734] (8).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Iwona Adamska-Kuźmicka et al.]. Edition: Wyd. 2 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Other title: Wybrane działania pielęgniarskie.Availability: Copies available for loan: [M-095751] (3).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek. Edition: Wyd. 2 - 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Other title: Wybrane działania pielęgniarskie.Availability: Copies available for loan: [M-098938] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (3).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Anna Abramczyk et al.]. Edition: Wyd. 2. - 4. dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. Other title: Założenia teoretyczne.Availability: Copies available for loan: [M-099395] (2).
  Checked out (2).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek. Edition: Wyd. 2. - 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Other title: Założenia teoretyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Charakterystyka postrzegania zawodu pielęgniarki przez polskich studentów medycyny = Characteristic of the perception of the nursing profession by Polish students of medicine / Danuta Zarzycka, Ludmiła Marcinowicz, Mary Foley, Barbara Ślusarska, Adam Windak, Tomasz Cuber, Krzysztof Buczkowski, Beata Dobrowolska. Source: Zdrowie Publiczne Warszawa : [s. n.], 1934-Other title: Characteristic of the perception of the nursing profession by Polish students of medicine.
Poziom sprawności funkcjonalnej i psychospołecznej a poczucie satysfakcji z życia wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej = Level of functional and psychosocial efficiency and feeling of life satisfaction among residents of nursing homes / Barbara Ślusarska, Adrianna Brzezicka, Beata Dobrowolska, Bożena Zboina, Danuta Zarzycka, Tomasz Cuber. Source: Zdrowie Publiczne Warszawa : [s.n.], 1934-Other title: Level of functional and psychosocial efficiency and feeling of life satisfaction among residents of nursing homes.
Urzeczywistnianie "troski o człowieka" w życiu codziennym i praktyce zawodowej : doświadczenia studentów pielęgniarstwa = "Care for another" in everyday life and professional nursing practice : experience of nursing students / Beata Dobrowolska, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Tomasz Cuber. Source: Zdrowie Publiczne Warszawa : [s. n.], 1934-Other title: "Care for another" in everyday life and professional nursing practice : experience of nursing students.
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1, Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej / redakcja naukowa Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. Other title: Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (4).
Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list : materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda. Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. Online Access: Okładka | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (4).
Podstawy pielęgniarstwa. T. 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda ; [autorzy Katarzyna Augustyniuk i 49 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Other title: Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (4).
Analiza poziomu komfortu w opiece pielęgniarskiej na przykładzie pacjentów leczonych z powodu oparzeń = The level of comfort in nursing care on the example of patients treated for burns / Barbara J. Ślusarska, Alina Deluga, Paulina Kołodyńska, Danuta Zarzycka, Katarzyna Szczekala, Katarzyna Kocka, Grzegorz J. Nowicki. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Level of comfort in nursing care on the example of patients treated for burns.
Doniesienie wstępne kulturowej adaptacji i walidacji psychometrycznej Skali Kompetencji Holistycznych Pielęgniarki = Cultural adaptation and psychometric validation of the Holistic Nursing Competence Scale (HNCS) : a preliminary report / Krystyna Florek-Tarczoń, Urszula Romanowska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Cultural adaptation and psychometric validation of the Holistic Nursing Competence Scale (HNCS) : a preliminary report.
Children immunization : knowledge and attitudes of parents = Wiedza i postawy rodziców wobec szczepień ochronnych u dzieci / Alina Trojanowska, Danuta Zarzycka, Magdalena Brodowicz-Król, Arkadiusz Jędrzejewski, Anna Wiktor. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Wiedza i postawy rodziców wobec szczepień ochronnych u dzieci.
Orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczych na potrzeby postępowania sądowego = Decisions on the type and range of care services for the purpose of court proceedings / Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska, Alina Deluga, Alina Trojanowska, Elżbieta Bartoń. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Decisions on the type and range of care services for the purpose of court proceedings.
Empatia w pielęgniarstwie. Założenia, praktyka i jej empiryczne uwarunkowania = Empathy in nursing. Assumptions, practice and its empirical determinants / Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska, Alina Deluga, Alina Trojanowska, Elżbieta Bartoń. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Empathy in nursing. Assumptions, practice and its empirical determinants.
Postawy i edukacja wakcynologiczna rodziców = Vaccine attitudes and education of parents / Katarzyna Dońka, Marlena Suwała, Danuta Zarzycka, Agnieszka Sobolewska-Samorek, Violetta Paździor. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Vaccine attitudes and education of parents.
Physical activity of adolescents in the prevention of lifestyle diseases = Aktywność fizyczna nastolatków w profilaktyce chorób cywilizacyjnych / Anna Bednarek, Anna Bodajko-Grochowska, Danuta Zarzycka, Andrzej Emeryk, Elżbieta Cichosz. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Aktywność fizyczna nastolatków w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
Selected socio-demographic and work-related determinants of the social competence of professionally active nurses = Wybrane społeczno-demograficzne i zawodowe uwarunkowania kompetencji społecznych pielęgniarek aktywnych zawodowo / Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Marlena Ogórek, Danuta Zarzycka, Barbara Niedorys, Ewelina Dziedzic. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Wybrane społeczno-demograficzne i zawodowe uwarunkowania kompetencji społecznych pielęgniarek aktywnych zawodowo.
Opieka pielęgniarska w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego / Anna Bednarek, Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. Source: Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
Praktyczne aspekty realizacji szczepień u dzieci / Anna Bednarek, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. Source: Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
Szczepienia u dzieci - aspekty organizacyjne, prawne i edukacyjne / Anna Bednarek, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka. Source: Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
Podstawy pielęgniarstwa. T. 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda ; autorzy: Katarzyna Augustyniuk [i 49 pozostałych]. Edition: Wydanie I - 3 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. Other title: Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (2).
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1, Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej / redakcja naukowa Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska ; autorzy: Anna Aftyka [i 62 pozostałych]. Edition: Wydanie I, 1 dodruk.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Other title: Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (2).
Kompetencje kulturowe w pielęgniarstwie : podstawy konceptualizacji i narzędzia pomiaru naukowego = Cultural competence in nursing : basic conceptualisation and tools for scientific assessment / Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda, Beata Dobrowolska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Cultural competence in nursing : basic conceptualisation and tools for scientific assessment.

Powered by Koha