Your search returned 204 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
W Polsce, czyli w Europie : rozmowy na początek XXI wieku / Anna Jarmusiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-011716] (1).
Jak być szczęśliwym w małżeństwie : praca zbiorowa / [ red. Ingrid Kraińska-Rogala ; aut. Czesław Drążek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM Księża Jezuici , 1997. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Filozofia człowieka : zarys problematyki / Roman Darowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego : Wydaw. WAM, 1996. Other title: Philosophie de l'homme.Availability: Copies available for loan: [M-045813] (2).
  Copies available for hold on place: [M-010913] (1).
Rodzina wspólnotą miłości / red. Ingrid Kraińska-Rogala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM-Księża Jezuici, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088976] (1).
Przygotowanie do małżeństwa / Wanda Półtawska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-005440] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022458] (1).
Pat małżeński : ani z tobą, ani bez ciebie / Gaspare Vella, Danilo Solfaroli Camillocci ; przekł. Piotr Blajerowski. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM - Księża Jezuici, 1998. Other title: Né con te né senza di te la coppia in stallo.Availability: Copies available for loan: [M-012952] (1).
Kocham cię czy pragnę twojego dobra : wychować serce do miłości / Giorgio Basadonna ; przekład Krzysztof Kusztal. Edition: Wznowienie.Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 1998. Other title: Ti voglio bene! Educare il cuore all'amore.Availability: Copies available for loan: [M-012908] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022459] (1).
Potencjał duchowy dziecka : doświadczenia z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat / Sofia Cavalletti ; przekł. Krzysztof Stopa. Publisher: Kraków : WAM, 2001. Other title: Potenziale religioso del bambino.Availability: Copies available for hold on place: [M-071391] (1).
Szczęście w nieszczęściu : zachęta do życia / Karl Frielingsdorf ; przekł. Katarzyna Zimmerer. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 1999. Other title: Glück im Unglück.Availability: Copies available for loan: [M-013052] (1).
Homoseksualizm a miłość / Józef Augustyn. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-057749] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Lists:
Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Christiane Grefe, Mathias Greffrath, Harald Schumann ; przekł. Magdalena Labiś. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Other title: Attac : Was wollen die Globalisierungskritiker?.Availability: Copies available for loan: [M-002917] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Sąd Ostateczny: freski, miniatury, obrazy / Martin Zlatohlávek, Christian Rätsch, Claudia Müller-Ebeling ; przekł. Anna Kleszcz. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2002. Other title: Jüngste Gericht.Availability: Copies available for hold on place: [MW-000301] (1).
Wojny naszych czasów / Herfried Münkler ; przeł. i wstępem opatrzył Krzysztof Matuszek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-061659] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Siepraw : parafia i jej kościoły : gmina / Adam Pitala, Franciszek Batko. Publisher: Kraków : WAM, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-025771] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015700] (1).
Człowiek - wychowanie - kultura : wybór tekstów / wyboru dokonał i zredagował Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-086967] (1).
Jan Paweł II - serce otwarte dla każdego : tajemnica Serca Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II / Czesław Drążek. Publisher: Kraków : WAM, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-067508] (1).
Blask wiary : wizja teologiczna Jana Pawła II / Avery Dulles ; przekł. Aneta Nowak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2003. Other title: Splendor of faith.Availability: Copies available for hold on place: [M-107411] (1).
Jan Paweł II - wskazania na trzecie tysiąclecie / Czesław Drążek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2001. Other title: Wskazania na trzecie tysiąclecie.Availability: Copies available for hold on place: [M-067509] (1).
Osobowość dorosłego człowieka : perspektywa teorii pięcioczynnikowej / Robert R. McCrae, Paul T. Costa ; przekł. Beata Majczyna. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. Other title: Personality in adulthood.Availability: Copies available for loan: [M-005330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół autorski Janusz Balicki [et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093607] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107732] (1).
Wychowanie personalistyczne : wybór tekstów : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-003286] (9).
  Copies available for hold on place: [M-111980] (1).
Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych : podręcznik akademicki / Wolfgang Brezinka ; przekł. Jerzy Kochanowicz. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-045870] (1).
  Copies available for hold on place: [M-118495] (1).
Oblicza lęku : studium z psychologii lęku / Fritz Riemann ; przekł. Urszula Poprawska. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Cierpienie, umieranie, nadzieja / Józef Tarnawa. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM : Ignatianum, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-097913] (1).
Jak sobie poradzić ze śmiercią rodzica / Richard Gilbert ; przekł. Tomasz Kołodziej. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Other title: Finding your way after your parent dies.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Jak sobie poradzić z życiową tragedią / Joan Guntzelman ; przekł. Magdalena Rusiecka. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Other title: God knows you're grieving.Availability: Copies available for hold on place: [M-095896] (1).
Jak sobie poradzić ze śmiercią współmałżonka / Marta Felber ; przekł. Tomasz Kołodziej. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Other title: Finding your way after your spouse dies.Availability: Copies available for hold on place: [M-095899] (1).
Bolesna miłość : kiedy seksualność dzieli małżonków / Lucia Pelamatti ; przekł. Ewa Łukaszyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-088992] (1).
Historia wychowania. T. 1, Do wielkiej rewolucji francuskiej / Stanisław Litak. Publisher: Kraków : Wydaw. "WAM" : WSF-P "Ignatianum", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045887] (1).
Jak wychowywać wyjątkowe dzieci : poradnik dla rodziców / Jan-Uwe Rogge, Bettina Mähler ; przekł. Krzysztof Janisz. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2005. Other title: Kinder, die den Rahmen sprengen.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).

Powered by Koha