Your search returned 878 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zgromadzenie Republiki Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-084860] (2).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Konstytucja Republiki Słowenii z 23 grudnia 1991 r. / tł. i wstęp Piotr Winczorek ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-049954] (2).
Konstytucja Belgii : tekst jednolity z 14 lutego 1994 r. / wstęp i tł. Wiesław Skrzydło ; [Kancelaria Sejmu]. Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049938] (4).
Konstytucja Francji : z 4 października 1958 r. : (według stanu prawnego na dzień 22 lutego 1996 r.) / wstęp i tł. Wiesław Skrzydło ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-066539] (3).
  Copies available for hold on place: [M-074639] (1).
Konstytucja Finlandii / wstęp i tł. Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049940] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068210] (1).
Konstytucja Królestwa Norwegii : uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne w Eidsvold 17 maja 1814 r., z późniejszymi zmianami, ostatnia z 19 czerwca 1992 r. / wstęp i tł. Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydaw. Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049943] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Słownik historii doktryn politycznych. T. 1- / red. nauk. Michał Jaskólski ; aut. t.: Włodzimierz Bernacki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997-. Availability: Copies available for loan: [M-099542] (13).
  Copies available for reference: [CZ 32] (6).
Stanisław Car - polska koncepcja autorytaryzmu / wstęp, wybór i oprac. Jacek M. Majchrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996. Other title: Polska koncepcja autorytaryzmu.Availability: Copies available for loan: [M-071454] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088455] (1).
Konstytucja Republiki Macedonii / tł. Teresa Wójcik ; wstęp Jerzy Jackowicz ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Other title: Konstytucja Macedonii.Availability: Copies available for loan: [M-049952] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. : powstawanie przepisów / Ryszard Chruściak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063935] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Tymczasowa Rada Stanu / Włodzimierz Suleja. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-002859] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088511] (1).
Historia Polski : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-015671] (2).
  Copies available for hold on place: [M-030392] (2).
Polityka : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-015663] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068632] (1).
Parlament : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-015659] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068634] (1).
Wymiar sprawiedliwości : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-070384] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068635] (1).
Polityka międzynarodowa : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068620] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068650] (1).
Prawo konstytucyjne : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-015662] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068651] (1).
Nauka : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-015657] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068631] (1).
Eduskunta - parlament Finlandii / Marian Grzybowski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Konstytucja Kanady / wstęp i tł. Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska ; Biblioteka Sejmowa. Edition: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1996 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-057133] (7).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych / Andrzej Pułło. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-091093] (14).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Historia dyplomacji polskiej X-XX w. / pod red. Gerarda Labudy i Waldemara Michowicza ; aut. Marian Biskup et al. ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Instytut Studiów Politycznych PAN. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Wydawnictwa zagraniczne z zakresu prawa w Bibliotece Sejmowej : nabytki z lat 1997-1999 / Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-082271] (2).
Regulamin Parlamentu Europejskiego / [red. nauk. Marek Zubik ; tł. z jęz. ang. P. Nowak, A. Welian] ; Kancelaria Sejmu. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Other title: Rules of procedure of the European Parliament.Availability: Copies available for loan: [M-049838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109863] (1).
Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku / wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Paweł Sarnecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-039380] (1).
Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926 / Romuald Kraczkowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-042200] (3).
  Copies available for hold on place: [M-074463] (1).
Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku) : geneza i kryzys władzy ustawodawczej / Wojciech Kriegseisen. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-062794] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088417] (1).
Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku / Wojciech Kriegseisen. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-011317] (1).
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie / Edward Opaliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).

Powered by Koha