Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce : państwo a rynek / Peter Unger. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-006793] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089154] (1).
Europa 2003 : organizacje, instytucje, personalia, adresy, kontakty / red. nauk. wyd. polskiego Witold M. Góralski ; red. i tł. Dorota Keller. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. Other title: Europahandbuch | Europa dwa tysiące trzy.Availability: Copies available for hold on place: [M-109981] (1).
Traktat akcesyjny : traktaty stanowiące podstawę Unii, prawo polskie - dokumenty / wstęp, wybór i oprac. dokumentów Jan Barcz i Arkadiusz Michoński. Publisher: Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083579] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039400] (1).
Podział kompetencji pomiędzy Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie / Przemysław Saganek. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-098653] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101671] (1).
Wielka encyklopedia prawa / [red. nacz. Eugeniusz Smoktunowicz ; z-ca red. nacz. Cezary Kosikowski ; kom. red.: Janusz Borkowski et al.]. Edition: Stan prawny z września 1999 r.Publisher: Białystok ; Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie : zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe / Saulius Lukas Kaleda. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-109833] (1).
Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach : zagadnienia podstawowe, prawo instytucjonalne, prawo materialne, ochrona prawna / Christian Zacker, Stephan Wernicke ; konsultacja nauk. wyd. pol. Ewa Skrzydło-Tefelska ; [tł. Michał R. Podświadek, Anita Kwecko]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2001. Other title: Examinatorium Europarecht.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej. [T. 1], Zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zespół aut.: Jan Barcz [et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-004645] (10).
Prawo Unii Europejskiej. [T. 2], Prawo materialne i polityki / pod red. Jana Barcza ; zespół aut.: Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. Other title: Prawo materialne i polityki.Availability: Copies available for loan: [M-075837] (3).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, omówienie wybranych orzeczeń ETS, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Postępowanie sądowe i arbitrażowe w sprawach gospodarczych / Kazimierz Piasecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-109630] (1).
Spółka akcyjna : wzory dokumentów z komentarzem : akt zawiązania, statut, regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej i inne / Zbigniew Jara ; z przedm. Janusza Szwaji. Edition: Stan prawny na dzień 01.02.2004 r.Publisher: Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-000493] (1).
Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta / pod red. Cezarego Banasińskiego ; aut. oprac. są: Cezary Banasiński [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Przyszły Traktat konstytucyjny : zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE = The future constitutional Treaty : legal, political, institutional aspects and decision-making process in the EU / red. nauk. Jan Barcz ; zespół aut. Jan Barcz [et al. ; Katedra Prawa Europejskiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Other title: Future constitutional Treaty.Availability: Copies available for loan: [M-097425] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109866] (1).
Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083843] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo ochrony konkurencji / Andrzej Powałowski, Sławomir Koroluk, Leszek Mering. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004146] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Unia Europejska a prawo karne / Agnieszka Grzelak. Edition: [Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2001 r.].Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-109828] (1).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut.: Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-001828] (2).
Prawo Unii Europejskiej. [T. 2], Prawo materialne i polityki / pod red. Jana Barcza ; zespół aut.: Jan Barcz [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Other title: Prawo materialne i polityki.Availability: Copies available for loan: [M-090543] (6).
Prawo Unii Europejskiej : casebook : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 1, 1963-1995 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : casebook : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 2, 1996-2005 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym / Karol Weitz. Edition: Stan prawny, literatura i orzecznictwo na dzień 30 czerwca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Deutsch in der Europäischen Union : Grundsätze, Institutionen und Mechanismen der Entscheidnungsfindung in der EU : Lehrbuch / wissenschaftliche Red. und Fachtexte Jan Barcz ; Aut. des Lehrbuches in der deutschen Sprache Anna Atłas, Rafał Bułanowski, Mirosław Moczulski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Le français de l'Union européenne : principes, institutions et mécanismes décisionnels de l'UE : manuel d'apprentissage de la langue / auteurs du manuel de français Angélique Matynia, Barbara Pilecka-Błażejczyk, Eric Stachurski ; réd. scient. et généralités Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093675] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.133.1] (1).
English in the European Union : EU principles, institutions and decisionmaking mechanisms : a language - learning handbook / ed. and aut. of substantive texts Jan Barcz ; aut. of the English-language handbook Alicja Bartosiewicz, Joanna Bereś, James Richards. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej / Michał Rynkowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-107401] (1).
Umowy międzynarodowe : teoria i praktyka / Anna Wyrozumska. Publisher: Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo Unii Europejskiej. [T. 3], Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej : prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / wstęp, wybór i oprac. Jan Barcz i Ireneusz Gęsior. Publisher: Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2005. Other title: Prawo Unii Europejskiej : prawo stanowione w UE, Europejska Konwencja o Ochronie Praw [Człowieka i Podstawowych Wolności] | Prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności | Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej : prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Rozstrzygnięcia administracyjne w procesie inwestycyjno-budowlanym : poradnik inwestora / Katarzyna Małysa, Zygmunt Niewiadomski. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-079604] (1).

Powered by Koha