Your search returned 2901 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : teksty ustaw / [oprac. red. Barbara Stachurska-Marcińczak]. Edition: Stan prawny na dzień 15 marca 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-075475] (1).
Kodeks pracy : według jednolitego tekstu z 23 grudnia 1997 / z komentarzem Krzysztofa Rączki. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046390] (1).
Prawo bankowe, ustawa o Narodowym Banku Polskim, przepisy związkowe / oprac. Marek Jakubek. Edition: Stan prawny na dzień 25 kwietnia 1993 r.Publisher: Lublin : Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-012046] (1).
Wprowadzenie do komparatystyki prawniczej / Roman Andrzej Tokarczyk ; przedm. Wieńczysław J. Wagner. Publisher: Lublin : Wydaw. UMCS, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-077445] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089485] (1).
Kodeks postępowania karnego. Edition: Wyd. 5 popr. i uaktual., stan prawny na dzień 30 czerwca 1991 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-020817] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021798] (1).
Prawo konstytucyjne / [aut.:] Piotr Czarny [et al.] ; pod red. Piotra Tulei. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-056925] (2).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Edition: Wyd. 10 popr. i uzup., stan prawny na dzień 10 marca 1987 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-068666] (1).
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze / [red. Teresa Gontarz]. Edition: Stan prawny na dzień 30 sierpnia 1984 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Other title: Ustawa z dnia 20 lipca 1984 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze.Availability: Copies available for loan: [M-009390] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068668] (1).
Prawo prasowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe / zbiór oprac. Łucja Korózs. Edition: Według stanu prawnego na dzień 15 maja 1985 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-019739] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012402] (1).
Kara grzywny samoistnej i jej wykonanie / Leszek Sługocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-012401] (1).
Spółki prawa handlowego i cywilnego / Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 4.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Prawnicze LEX, cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-000492] (1).
Prawo podatkowe II : część szczegółowa / Ryszard Mastalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-009456] (1).
Kodeks handlowy . Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym. Ustawa o działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym / słowo wstępne Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 22 września 1996 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Prawnicze "LEX", cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-021797] (1).
Przedawnienie i ściganie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w systemie prawa RFN : materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 28.IV.1980 r. / [red. Jan Barcz, Przemysław Maćkowiak] ; Instytut Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-037136] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012460] (1).
Głowne problemy prawne normalizacji stosunków PRL - RFN : materiały z konferencji naukowej 26-27.II.1979 r. Warszawa - Popowo / [pod red. Jana Barcza et al.] ; Instytut Badania Prawa Sądowego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-012159] (1).
Zmiany w prawie karnym : ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. : przypisy i komentarz / Jerzy Bafia. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 1989 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012463] (1).
Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń / [red. Barbara Stachurska-Marcińczak]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1986 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-009403] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012482] (1).
Kodeks postępowania karnego. Edition: Wyd. 4 uzup. i uaktual., stan prawny na dzień 1 lipca 1988 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-012483] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń / Mieczysław Siewierski [et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na dzień 1 maja 1979 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1979. Other title: Komentarz do k.p.w..Availability: Copies available for hold on place: [M-012414] (1).
Kodeks postępowania karnego : przepisy wprowadzające oraz przepisy związkowe i wykonawcze / [red. Wiesława Bukowicka-Szóstakowska]. Edition: Stan prawny na dzień 15.III.1971 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-012093] (1).
Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym : ważniejsze ustawy szczególne / [akty prawne zebr. i oprac. Maria Kazimiera Piasecka]. Edition: Wyd. 12., stan prawny na dzień 1 kwietnia 1963 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-012094] (1).
Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi i skorowidzem / [zbiór oprac. Sabina Chorążkowa]. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 1 V 1967 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-012185] (1).
Kodeks karny : przepisy wprowadzające, skorowidz rzeczowy, ważniejsze ustawy dodatkowe / [akty prawne zebrała i oprac. Maria Kazimiera Piasecka]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 1971 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1971. Other title: Kodeks karny i ważniejsze ustawy dodatkowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-012186] (1).
Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego : od reformy kołłątajowskiej do końca XIX stulecia / Michał Patkaniowski. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; [Warszawa] ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Other title: Historia Facultatis Iuridicae Universitatis Iagellonicae.Availability: Copies available for loan: [M-012209] (1).
Nieważne rozwiązanie stosunku pracy / Tadeusz Zieliński. Publisher: Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego ; [Warszawa] ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Other title: Quibus ex causis dissolutio locationis conductionis operarum pro nulla habetur.Availability: Copies available for loan: [M-017912] (2).
Austriacki kodeks karny z 1803 r. w Wolnym mieście Krakowie : (1815-1833). Cz. 1 / Lesław Pauli. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; [Warszawa] ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Other title: De codice poenali austriaco ex anno1803 in Civitate Libera Cracoviae.Availability: Copies available for loan: [M-068603] (1).
Zakres uprawnień rad zakładowych przy wypowiadaniu umów o pracę / Andrzej Świątkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Other title: Ad operis peragendi pacta dissolvenda consilia (opificum magistratuumque) in institutis condita quantum valeant.Availability: Copies available for loan: [M-068539] (1).
Prawo kosmiczne / Mieczysław Grzegorczyk. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973. Other title: De iure quod ad mundum spectat.Availability: Copies available for loan: [M-068550] (1).
Postępowanie przygotowawcze : (węzłowe problemy na tle radzieckiego i polskiego prawa karnego procesowego) : praca zbiorowa / pod kier. M. Cieślaka i W. E. Czugunowa ; wersja polska pod red. Mariana Cieślaka. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Other title: De criminalium causarum praeparatione.Availability: Copies available for loan: [M-068613] (1).
Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego / Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973. Other title: De quaestionibus causarum criminalium quae ad condicionalem abolitionem criminaliter experiendum spectant.Availability: Copies available for loan: [M-068612] (1).

Powered by Koha