Your search returned 814 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia administracji / Grzegorz Górski. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-002951] (5).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-079332] (6).
Integracja europejska : wprowadzenie / pod red. nauk. Macieja Perkowskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Traktat o Unii Europejskiej ; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : z komentarzem / [oprac.] Zdzisław Brodecki, Monika Drobysz, Sylwia Majkowska ; pod red. nauk. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076135] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Filozofia prawa / pod red. nauk. Marii Szyszkowskiej ; [aut.] Maria Szyszkowska [et al.]. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047354] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku / Lech Dubel. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce / Jan Paweł Tarno [et al.] ; pod red. nauk. Jana Pawła Tarno. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 30 kwietnia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046580] (5).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut. Zbigniew Cieślak et al.]. Edition: Wyd. 4 uaktualnione.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047676] (2).
  Copies available for hold on place: [M-078855] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / [oprac. red.: Katarzyna Bojarska]. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-074088] (1).
Kodeks karny po nowelizacjach z 2001 r. / [oprac. red. Barbara Stachurska-Marcińczak. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze - LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-074130] (1).
Kodeks cywilny po nowelizacji z 2001 r. : [teksty ustaw, skorowidz przedmiotowy]. Edition: Wyd. 3 zmienione według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r., dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-030533] (1).
Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacjach z 2001 r. / wprowadzenie Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 3 zm., według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-034538] (1).
Podstawy prawa dla ekonomistów / Jolanta Jabłońska-Bonca. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047303] (1).
Prawo celne : zarys wykładu / Stanisław Naruszewicz, Mirosława Laszuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008310] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. Edition: Wyd. 7 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076035] (2).
Historia prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska. Edition: Wyd. 9 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003110] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne / Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides. Edition: Wyd. 7 zm., stan prawny na grudzień 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-023100] (7).
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Wojciech Góralczyk. Edition: Wyd. 8 popr. i uzup. / przez Stefana Sawickiego.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-102075] (6).
Powszechna historia państwa i prawa / Michał Sczaniecki. Edition: Wydanie 9, (4 dodruk).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046307] (3).
Podstawy prawa i procesu karnego / Andrzej Marek, Stanisław Waltoś. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 17 października 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze - LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-081926] (4).
Kodeks pracy : komentarz / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Jacek Skoczyński ; pod red. Zbigniewa Salwy. Edition: Wyd. 5, stan prawny na dzień 1 lutego 2003 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-072589] (1).
Przewodnik po Europejskiej Karcie Społecznej / [tł. z jęz. ang. Katarzyna Paluch]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Other title: European Social Charter - short guide.Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym / Jerzy Rajski ; przy współpr. Wojciecha Kocota i Kamila Zaradkiewicza. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Lists:
Prawo handlowe dla praktyków : z wzorami umów, uchwał i regulaminów / Elżbieta Boniuszko. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076011] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000482] (1).
Komentarz do kodeksu spółek handlowych : spółki osobowe / pod red. Radosława Potrzeszcza i Tomasza Siemiątkowskiego ; aut. Jerzy Paweł Naworski [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze - LexisNexis, 2001. Other title: Spółki osobowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-021320] (1).
Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny na dzień 15 marca 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo działalności gospodarczej : komentarz / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 3 zm., wg stanu prawnego na dzień 1 października 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zarys prawa handlowego / Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 1 (dodr.), [stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-028557] (1).
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Elżbieta Bieniek-Koronkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076010] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).

Powered by Koha