Your search returned 29 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gospodarcze sąsiedztwo Polski : w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji / pod red. Kazimierza Starzyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów : przyczynek do badań mentalności magnackiej XVI-XVII wieku / Małgorzata Aleksandrowicz-Szmulikowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-045083] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039730] (1).
Rzecz o socjologii : lektura pierwsza / Andrzej Zajączkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, [post 1993]. Availability: Copies available for loan: [M-050915] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088854] (1).
Mały słownik subkultur młodzieżowych / Mirosław Pęczak. Publisher: Warszawa : Semper, 1992. Other title: Subkultury młodzieżowe.Availability: Copies available for loan: [M-004663] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Lists:
Filozofie dialogu w konfrontacjach kultur / red. nauk.: Stanisław Tokarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-038584] (4).
  Copies available for hold on place: [M-074474] (1).
Metamorfozy recepcji : kraje pozaeuropejskie w polskich środkach przekazu / red. nauk.: Stanisław Tokarski. Publisher: Warszawa : Semper, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-021942] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088131] (1).
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku : Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam / pod red. Kazimierza Starzyka. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Dezintegracja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie i transfer technologii : przypadek podziału Czechosłowacji / Roman Gurbiel. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-095734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Czynniki zewnętrzne transformacji gospodarki Rosji : handel zagraniczny, kapitał zagraniczny, transfer technologii / Wojciech Oniszczuk ; Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Hermeneutyka pedagogiczna / Mieczysław Sawicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 1996. Availability: Copies available for loan: [M-046881] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087020] (1).
Zaraza : mitologia dżumy, cholery i AIDS / Monika Sznajderman. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-038508] (9).
  Copies available for hold on place: [M-088949] (1).
Jak narody widzą siebie nawzajem : o Polakach w Europie / Zygmunt Radłowski, Jerzy Wojtczak. Publisher: Warszawa : Semper, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-028432] (1).
Acta Poloniae Historica / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. Online Access: Click here to access online | Od 2012 | Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-27] (6).
Acta Asiatica Varsoviensia / Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów Pozaeuropejskich. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988-. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-1043] (20).
Wspomnienia z lwowskiego więzienia / Aleksander Morgenbesser ; wstęp i oprac. Rafał Leszczyński. Publisher: Warszawa : Semper, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-076250] (1).
Szlachta polska : kultura i struktura / Andrzej Zajączkowski. Publisher: Warszawa : Semper, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-058611] (1).
  Copies available for hold on place: [M-001059] (1).
Dyskretny urok ideologii : eseje z filozofii społecznej / Damian Leszczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-047819] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095800] (1).
Klimaty korupcji / pod red. Andrzeja Kojdera i Andrzeja Sadowskiego. Publisher: Warszawa : Centrum im. Adama Smitha : Wydawnictwo Naukowe "Semper", cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Wdrażanie budżetu zadaniowego / redakcja Marta Postuła, Piotr Perczyński ; Ministerstwo Finansów. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne / pod red. Radosława Pawelca i Magdaleny Trysińskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Semper", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-100291] (1).
Struktura językowa felietonu dekady 1968-1978 / Magdalena Bondkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109160] (1).
Język dyskusji radiowej : analiza wypowiedzi słuchaczy w Programie III Polskiego Radia / Krzysztof Kaszewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-100268] (1).
Język w mediach elektronicznych / pod red. Jerzego Podrackiego i Ewy Wolańskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Semper", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-100270] (1).
Sankcje ekonomiczne jako instrument przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi : terroryzm jako problem globalny, teoria i praktyka sankcji ekonomicznych, specyfika kontynentu afrykańskiego w aspekcie terroryzmu / Anna Tyszkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Semper", cop. 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-082073] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Poradnik językowy dla prawników / Hanna Jadacka. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-100260] (1).
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik otwierania gospodarek Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Malezji : rola czynników zewnętrznych w rozwoju gospodarki : teoria i praktyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich : dynamizm gospodarczy Azji Południowo-Wschodniej / Sebastian Domżalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-085140] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Demokracja bezpośrednia : szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku? / [red. nauk.: Magdalena Góra, Krzysztof Koźbiał ; aut. Wolf Linder et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki : potencjał technologiczny a rozwój gospodarczy, chiński system innowacji, transfer zagranicznych technologii / Artur Gradziuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę / [koncepcja i redakcja: Eugeniusz Smolar i Bartłomiej M. J. Szewczyk ; konsultacja merytoryczna: Agnieszka Bieńczyk-Missala]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper : Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, 2015. Other title: Dziedzictwo Jana Karskiego a obowiązek ochrony.Availability: Copies available for loan: [M-099459] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327] (1).

Powered by Koha