Your search returned 867 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Other title: Poloni de summo Iudicio Administrativo quid sentiant | Social opinions on the Chief Administrative Court.Availability: Copies available for loan: [M-012416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012409] (1).
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna / pod red. Anny Gałdowej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993. Other title: De psychologia personalitatis et anthropologia philosophica.Availability: Copies available for hold on place: [M-013331] (1).
Zagadnienia teorii pedagogicznej / [pod red. Stanisława Palki]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Other title: Questione Paedagogicae.Availability: Copies available for hold on place: [M-013294] (1).
Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 maja 1988 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Other title: De artis paedagogicae ratione atque usu.Availability: Copies available for loan: [M-085234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012884] (1).
Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zespół Wczesnej Diagnozy i Terapii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12-14 kwietnia 1991 / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993. Other title: De auxilii invicem lati scientia atque usu psychopaedagogico.Availability: Copies available for hold on place: [M-013333] (1).
Dysharmonie rozwoju : problemy diagnozy i terapii / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: Studia diagnostica et therapica ad crescentiae disharmoniam pertinentia.Availability: Copies available for loan: [M-012891] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013232] (1).
Kształcenie pedagogiczne studentów uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych / pod red. Anny Łukawskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: De arte paedagogica in universitatibus et scholis superioribus paedagogicis iuvenibus tradenda.Availability: Copies available for loan: [M-012887] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012888] (1).
Wczesna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Uniwersytet Jagielloński 11-13 maja 1995 / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : UJ, 1996. Other title: De morbis psychomotoricis liberorum mature cognoscendis ac curandis.Availability: Copies available for loan: [M-085268] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012879] (1).
Nauczyciele i wychowankowie / pod red. Jana Jerschiny. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. Other title: De praeceptoribus alumnisque.Availability: Copies available for hold on place: [M-070303] (1).
Między dwoma światami- Bronisław Malinowski : materiały z międzynarodowej sesji naukowej upamiętniającej stulecie urodzin Bronisława Malinowskiego, Kraków 25-27 wrzesień 1984 / pod red. Grażyny Kubicy i Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Other title: Inter duos mundos : Bronislaus Malinowski.Availability: Copies available for hold on place: [M-070304] (1).
The value systems of Polish and Italian Youth : preliminaries to comparative studies / editors: Jan Jerschina and Laura Bovone. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1987. Other title: Iuvenes Poloni et Itali de virtutibus vitiisque quid censeant.Availability: Copies available for hold on place: [M-070305] (1).
Szkice z historii socjologii włoskiej / pod red. Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. Other title: Studia ad historiam sociologiae ab Italis exultae pertinentia.Availability: Copies available for hold on place: [M-070306] (1).
Uniwersytecki ośrodek socjologiczny w Krakowie, tradycja i współczesność : praca zbiorowa / pod red. Władysława Kwaśniewicza. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989. Other title: De studiis sociologicis, quae in Universitate Iagellonica Cracoviensi exculta sunt quaeque nuync excoluntur.Availability: Copies available for hold on place: [M-074378] (1).
Chłopi we współczesnej Polsce : przedmiot czy podmiot procesów społecznych / Krzysztof Gorlach, Zygmunt Seręga. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. Other title: Agricolae in Polonia.Availability: Copies available for hold on place: [M-070308] (1).
Family farming in the contemporary world : Esat-West comparisons / ed. by Krzysztof Gorlach and Zygmunt Seręga ; with coll. of Anna Maria orla-Bukowska. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995. Other title: Quaestiones comparativae pertinentes ad familias rusticas, quae his temporibus in orientis et occidentis terris agris colendis operam dant.Availability: Copies available for hold on place: [M-070310] (1).

Powered by Koha