Your search returned 585 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do socjologii / Wojciech Modzelewski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005554] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107764] (1).
Polityka wschodnia FDP w latach 1961-1970 / Piotr Moroz, Instytutu Śląski w Opolu. Publisher: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Other title: Polityka wschodnia Freie Demokratische Partei w latach 1961-1970.Availability: Copies available for hold on place: [M-039548] (1).
Cechy płci w piśmie ręcznym / Tadeusz Widła. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-013088] (1).
Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Dorota Chlebio-Abed. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-107346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray ; przekł. Tadeusz Stanek. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047927] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Metodyka działania w pracy socjalnej / Cristina de Robertis ; przy współpr. Bernadette Blanc, Françoise Lesimple, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Other title: Méthodologie de I'intervention en travail social.Availability: Copies available for loan: [M-003190] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003606] (4).
  Damaged (1).
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049353] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych / pod red. Joanny Meder. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088869] (1).
  Checked out (1).
Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Stanisław Kowalik. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-118702] (3).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005207] (3).
  Copies available for hold on place: [M-088751] (1).
Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003621] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087428] (1).
Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003155] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Uczenie się przez rozwiązywanie problemów w kształceniu pracowników socjalnych : historia pewnej innowacji / Hilary Burgess ; tł. z jęz. ang. Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Problem-led learning for social work.Availability: Copies available for loan: [M-003162] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Ekonomiczne problemy rynku pracy / Jerzy Unolt. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-067959] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089245] (1).
Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych : praca zbiorowa zespołu nauczycieli Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku / pod red. Alicji Majewskiej-Gałęziak ; [aut. Małgorzata Chrzanowska et al.]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046886] (3).
  Checked out (1).
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 1 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. z ang. Krzysztof Czekaj. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003188] (5).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 2 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. z ang. Krzysztof Czekaj. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003187] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjologia pracy socjalnej / wybór i oprac. Martin Davies ; przekł. [z ang.] Bogdan Siewierski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Other title: Sociology of social work.Availability: Copies available for loan: [M-003164] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 1 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Other title: Interpersonal practice in social work.Availability: Copies available for loan: [M-003160] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 2 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Other title: Interpersonal practice in social work.Availability: Copies available for loan: [M-003158] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Zofia Kawczyńska-Butrym. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046175] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia : pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych / Dorota A. Rybczyńska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003176] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Elementy socjologii / wybór Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003604] (19).
  Copies available for hold on place: [M-107755] (1).
Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami / Cristina de Robertis, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Intervention collective en travail social.Availability: Copies available for loan: [M-003157] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej / Krzysztof Łęcki, Andrzej Szóstak. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-116520] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007368] (3).
  Copies available for hold on place: [M-088895] (1).
Praca socjalna jako działanie wychowawcze / Wojciech Mikołajewicz. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049306] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Aleksander W. Nocuń, Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046160] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praktyczna nauka pracy socjalnej / Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson ; tłumaczenie Przemysław Oniszczuk. Edition: Wydanie I.Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Practice teaching in social work.Availability: Copies available for loan: [M-046885] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha