Your search returned 1292 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-084147] (8).
Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999 / Stanisław Parzymies. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie Dialog, 1999. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-091352] (7).
Prawa człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych / opracowanie i przekład: Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-021696] (18).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Polityczna integracja Europy Zachodniej / Krystyna Wiaderny-Bidzińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-044952] (1).
Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego : księga pamiątkowa / pod red. Zbigniewa Witkowskiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-013524] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Kult rewizjonizmu terytorialnego w polityce i prawie RFN / Tadeusz Walichnowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-021387] (1).
Konfrontacja czy współpraca : ewolucja polityczno-instytucjonalnych uwarunkowań stosunków ekonomicznych Wschód-Zachód po II wojnie światowej / Tomasz Bartoszewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-011821] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030530] (1).
Międzynarodowa współpraca regionów : wybór ekspertyz : praca zbiorowa / pod red. Witolda Toczyskiego, Witolda Sartoriusa i Jacka Zauchy ; Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce. Publisher: Warszawa : Wydaw. Przedświt, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-022106] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071959] (1).
NRF - państwo przesiedleńców / Jan Czerwiński. Publisher: Warszawa : "Iskry", 1968. Other title: Niemiecka Republika Federalna - państwo przesiedleńców.Availability: Copies available for hold on place: [M-011222] (1).
Faszyzm i okupacje 1938-1945 : wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 2, Mechanizmy realizowania okupacji / Czesław Madajczyk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-101724] (1).
Faszyzm i okupacje 1938-1945 : wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1, Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych / Czesław Madajczyk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-101727] (1).
Poenae propriae : das Problem der Sonderstrafen in der Europäischen Gesetzgebung aus den Jahren 1751-1903 / Lesław Pauli. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1982. Other title: De poenis propriis, quae vocantur, Nationum Europaearum legibus a. 1751-1903 constitutis.Availability: Copies available for loan: [M-068493] (1).
Peines corporelles et capitales dans la législations des états européens des années 1751-1903 / Lesław Pauli. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. Other title: De poena vitae et aliis suppliciis cruciatibusque, quae legibus civitatum europaearum a. 1751-1903 constituta sunt.Availability: Copies available for hold on place: [M-012425] (1).
Dzierżawa gruntów rolnych w ustawodawstwie krajów zachodnioeuropejskich : (studium prawnoporównawcze) / Aleksander Lichorowicz. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział, dr. 1986. Other title: Legibus civitatum Europae occidentalis ad agros conducendos pertinentibus.Availability: Copies available for loan: [M-012430] (1).
The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy wschodniej w latach 1945-1960 / Andrzej Mania. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: De Consilio Securatis Nationalis (The National Security Council) deque politica, qua civitates Foederatae Americae septentrionalis adversus Europam Orientalem annis 1945-1960 usae sunt.Availability: Copies available for loan: [M-029700] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089125] (1).
NATO : Acquis / w oprac. Bartosza Jabłońskiego i Sławomira Kamińskiego. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 1999. Other title: North Atlantic Treatry Organization.Availability: Copies available for hold on place: [M-089064] (1).
Lists:
Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow / [red. Renata Grzybacz, Lucyna Parczewska, Dariusz Styrna ; tł. Marta Dąbrowska et al.] ; Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Międzynarodowe Centrum Kultury. Publisher: [Kraków] : Fundacja Szkoły Zdrowia Publicznego UJ, 1994. Other title: Poland in Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-039720] (1).
Industrializacja w XIX-wiecznej Europie / Tom Kemp ; przekł. z jęz. ang. Leonard Garczyński. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-067918] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089438] (1).
Nacjonalizm inaczej : struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie / Rogers Brubaker ; przekład Jan Łuczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-006482] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
  Checked out (1).
Spór o dziedzictwo europejskie : między świętym i świeckim / Ewa Bieńkowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. W.A.B., 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088238] (1).
Polityka nowej Europy : od Atlantyku do Uralu / Ian Budge, Kenneth Newton ; współaut. Klaus Armingeon [et al.] ; z ang. przeł. Czesława Ziniewicz ; konsultacja nauk. ed. pol. Ewa Synowiec, Stanisław Gebethner ; aktualizacja danych dot. wyników wyborów parlamentarnych Anna Materska-Sosnowska. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1999. Other title: Politics of the New Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-088905] (1).
Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Hessen ; przekł. Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-039158] (1).
W Polsce, czyli w Europie : rozmowy na początek XXI wieku / Anna Jarmusiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-011716] (1).
Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Biblioteka Narodowa, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092233] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Prawo europejskie / Frank Emmert, Mateusz Morawiecki ; [tł. Viktor Grotowicz]. Edition: Wyd. 3, zm.Publisher: Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008629] (3).
  Copies available for hold on place: [M-000456] (1).
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów / Helena Tendera-Właszczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Miłość i seks : słownik encyklopedyczny / Zbigniew Lew-Starowicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo "Europa", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.88] (1).
Leksykon nowożytnej historii Europy / Chris Cook, John Stevenson ; z ang. przeł. Włodzimierz Gałąska. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 2000. Other title: Longman Handbook of Modern European History 1763-1997.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Tristan i Don Juan czyli Odcienie miłości mężczyzny w kulturze europejskiej / Kazimierz Pospiszyl ; [wybór i oprac. il. Ewa Smulikowska]. Publisher: Warszawa : "Iskry", 1986. Availability: Copies available for loan: [M-002245] (2).

Powered by Koha