Your search returned 253 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Krzyżacy w innym świetle : od średniowiecza do czasów współczesnych / Zofia Kowalska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Tarnów : Biblos ; Wien : Janineum, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-011048] (1).
Studia nad ideą podmiotowości człowieka / red. Zdzisław J. Czarnecki. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-012860] (1).
Czarne owce dla Apolla / Jerzy Waldorff. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-067669] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011750] (1).
Francja - część południowa / Jacek Czarnecki, Monika Hanulak, Marzena Perek. Publisher: Bielsko-Biała : Pascal, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 913] (1).
Nasze czasy : ilustrowana historia XX wieku / pod red. Lorraine Glennon ; [tl. Małgorzata Martens-Czarnecka et al.]. Publisher: Warszawa : "Świat Książki" : "Muza", 2000. Other title: 20th century : an illustrated history of our lives and times.Availability: Copies available for hold on place: [MW-000346] (1).
Krzyżacy w innym świetle : od średniowiecza do czasów współczesnych / Zofia Kowalska. Publisher: Tarnów : Biblios ; Wien : Janineum, cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-011247] (1).
Czerwone i czarne. T. 2 / Stendhal (Henri Beyle) ; przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Boy Żeleński ; [il. Mieczysława Piotrowskiego]. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Availability: Copies available for loan: [M-007705] (1).
Czerwone i czarne. T. 1 / Stendhal (Henri Beyle) ; przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Boy Żeleński ; [il. Mieczysława Piotrowskiego]. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Availability: Copies available for loan: [M-007704] (1).
Rysunek techniczny i planistyczny / Bartosz Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-109107] (1).
Podstawy urbanistyki / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-045442] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo WSFiZ, 2001. Other title: Elementy historii architektury, rozwoju miast i urbanistyki.Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Postać Czarnego w literaturze latynoamerykańskiej / Richard L. Jackson ; tł. Maria Chmielewska-Szlajfer. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. Other title: Black image in Latin American literature.Availability: Copies available for hold on place: [M-018320] (1).
Międzynarodowe Triennale Grafiki '94 : Kraków, 11 września - 30 października 1994 = International Print Triennial '94 : Cracow, September 11 - October 30 1994 / [red. katalogu: Teresa Czerniejewska-Herzig, Teresa Nowalińska-Maj, Janina Górka-Czarnecka ; tł. Lucjan Bluszcz et al. ; zdjęcia Adam Wierzba, Łukasz Schuster]. Publisher: Kraków : BWA, [1994]. Other title: International Print Triennial '94 | Triennale '94.Availability: Copies available for loan: [M-004497] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087759] (1).
Te pokolenia żałobami czarne... : skazani na śmierć i ich sędziowie / Maria Turlejska. Edition: Wyd. 3, popr., uzup. i opatrzone indeksem osób.Publisher: Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-025686] (1).
Historia materiałów wybuchowych : od czarnego prochu do bomby termojądrowej / George I. Brown ; z ang. przeł. Radosław Trębiński. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 2001. Other title: Big bang, a history of explosives.Availability: Copies available for loan: [M-004824] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej / Bartosz Czarnecki, Waldemar Siemiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049577] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Nie znam takiego monarchy : Jan Kiliński / Dionizy Sidorski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-027251] (1).
Damy czarne i białe / Krystyna Kolińska. Publisher: Warszawa : Iskry, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-027896] (1).
Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-112772] (1).
Elementy budownictwa ogólnego / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-066178] (2).
  Copies available for reference: [CZ 69] (1).
Z krainy Czarnego Krzyża / Stanisław Srokowski ; wyd. i wstępem poprzedziła Małgorzata Szostakowska. Publisher: Olsztyn : Pojezierze, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-035649] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028902] (1).
Planowanie miast i osiedli. T. 4, Sieć komunikacji dalekiego zasięgu / Władysław Czarnecki. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Other title: Sieć komunikacji dalekiego zasięgu.Availability: Copies available for hold on place: [M-112747] (1).
Człowiek i wartości moralne : studia z dziejów polskiej niezależnej myśli etycznej : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława J. Czarneckiego i Stanisława Soldenhoffa. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-089262] (2).
  Copies available for hold on place: [M-032084] (1).
Kultura kłamstwa : (eseje antypolityczne) / Dubravka Ugresic ; przeł. Dorota Jovanka Ćirlić. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wołowiec : Czarne, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101391] (1).
  Checked out (1).
"Panie kochanku" / Dionizy Sidorski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1987. Other title: Karol Radziwiłł.Availability: Copies available for loan: [M-001406] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073145] (1).
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii : okres gospodarki cukrowej XVI-XVII w. / Marcin Kula ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-071429] (1).
Lists:
Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : WSFiZ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066177] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112222] (1).
Bibliofilatelia 2 to jest zbiór znaczków pocztowych i innych walorów filatelistycznych o treści wiążącej się z książką, jej dziejami, instytucjami oraz zasłużonymi dla jej rozwoju ludźmi, ukazujący tym razem jej inspiracje edukacyjne, rolę w walce z analfabetyzmem oraz szerzenie oświaty, także w szkołach i na uniwersytetach : ze zbioru Kanclerza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka Dostojnego Sygillanta Jerzego Dudy, Kraków, grudzień 2001 / [oprac. katalogu Zuzanna Czarnecka, Jerzy Duda] ; Rycerski Zakon Bibliofilski w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska. Publisher: Kraków : BJ, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-037501] (1).
Matematyka : poradnik encyklopedyczny / I. N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew ; tł. Stefan Czarnecki, Robert Bartoszyński. Edition: Wyd. 20.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 51] (1).
Kryptonim "Dora" / Wacław Czarnecki, Zygmunt Zonik. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-073847] (1).

Powered by Koha