Your search returned 102 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ciemna strona człowieka : [w poszukiwaniu źródeł męskiej agresji] / Michael P. Ghiglieri ; tłumaczyła Anna Tanalska-Dulęba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo CiS : Wydawnictwo WAB, 2001. Other title: Dark side of man.Availability: Copies available for loan: [M-023945] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Przetrwają najpiękniejsi / Nancy Etcoff ; tłumaczyła Dominika Cieśla. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo CiS : Wydawnictwo WAB, 2002. Other title: Survival of the prettiest.Availability: Copies available for loan: [M-023946] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Józef Piłsudski w Krakowie / Janusz Cisek ; Filmoteka Narodowa. Publisher: Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego : Księgarnia Akademicka, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-011236] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych : przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje o wzajemności, wykazy sądów zagranicznych, placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz innych / Jan Ciszewski. Edition: Wyd. 4 zm., wg stanu prawnego na dzień 1 lutego 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080360] (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do art. 1-534 / redaktor Edward Gniewek ; autorzy Beata Burian, Andrzej Cisek, Wojciech Dubis, Edward Gniewek, Jacek Gołaczyński, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Jerzy Strzebińczyk, Krzysztof Zagrobelny. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Other title: KC.Availability: Copies available for hold on place: [M-000513] (1).
Zarządzanie kryzysem / Michael Regester, Judy Larkin ; tł. Mariola Ciszewska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004167] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wprost z oblężonej świątyni / Jacek Pałasiński. Publisher: Kraków : Akade, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101692] (1).
Koszalin w średniowieczu / [aut. Henryk Janocha, Adam Wirski, Barbara Popielas-Szultka ; pod red. Adama Wirskiego]. Publisher: Koszalin : Miscellanea, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-013854] (9).
  Copies available for hold on place: [M-039693] (1).
Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej : jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń : komentarz / Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny: czerwiec 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [M-024877] (1).
Le Chateau de Varsovie / Jerzy Lileyko ; [trad. Maria Ciszewska]. Publisher: Varsovie : Editions Interpress, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-027666] (1).
Billboard! : reklama otwartej przestrzeni / David Bernstein ; [tł. Ewa Ciszkowska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 76] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz. 5, Sąd polubowny (arbitrażowy) / Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084990] (2).
Encyklopedia chrześcijaństwa : historia i współczesność - 2000 lat nadziei. T. 1, Aaron - fundamentalizm / [red. naczelny Henryk Witczyk ; polscy aut. haseł: Mirosław Cisowski et al. ; wprowadzenie: Joseph Ratzinger ; tł. Stefan Bielański et al.]. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Kielce : Jedność, 2005. Other title: Enciclopedia del cristianesimo.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Organizacja i funkcjonowanie służb ochrony osób i mienia / Zenon Cisowski. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Encyklopedia chrześcijaństwa : historia i współczesność - 2000 lat nadziei. T. 2, Galatów (list do) - luteranizm / [red. naczelny Henryk Witczyk ; polscy aut. haseł: Mirosław Cisowski et al. ; tł. Stefan Bielański et al.]. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Kielce : Jedność, 2005. Other title: Enciclopedia del cristianesimo.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Encyklopedia chrześcijaństwa : historia i współczesność - 2000 lat nadziei. T. 3, Łakomstwo - przaśnik / [red. naczelny Henryk Witczyk ; polscy aut. haseł: Mirosław Cisowski et al. ; tł. Stefan Bielański et al.]. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Kielce : Jedność, 2005. Other title: Enciclopedia del cristianesimo.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Encyklopedia chrześcijaństwa : historia i współczesność - 2000 lat nadziei. T. 4, Przebaczenie - życie wieczne / [red. naczelny Henryk Witczyk ; polscy aut. haseł: Mirosław Cisowski et al. ; tł. Stefan Bielański et al.]. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Kielce : Jedność, 2005. Other title: Enciclopedia del cristianesimo.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
W poszukiwaniu sensu wychowania : 10 lat Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie 1996-2006 / [red. Danuta Ciszek, Magdalena Urbańska ; aut. Zbigniew Adamek et al.]. Publisher: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zarys dziejów duchowości w Polsce / Karol Górski. Publisher: Kraków : "Znak", 1986. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-085485] (3).
  Copies available for hold on place: [M-039901] (1).
Akademia sieci Cisco : piąty semestr / Mark McGregor ; przekł. z jęz. ang. Aleksandra Jakubowska. Publisher: Warszawa : Mikom, 2002. Other title: CCNP Cisco Networing Academy Program.Availability: Copies available for hold on place: [M-087281] (1).
Tworzenie bezpiecznych sieci / Merike Kaeo ; przekład z jęz. ang. Andrzej Ława, Sławomir Dzieniszewski ; Cisco Systems, Inc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo MIKOM, 2000. Other title: Praktyczny przewodnik tworzenia bezpiecznej infrastruktury sieci.Availability: Copies available for loan: [M-096301] (1).
  Copies available for hold on place: [M-094175] (1).
Voice over IP : podstawy / Jonathan Davidson, James Peters ; przekł. z jęz. ang. Aleksandra Jakubowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo MIKOM, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093378] (1).
  Copies available for hold on place: [M-081727] (1).
Wielki atlas sztuki świata / pod red. Johna Oniansa ; [tł. Ewa Ciszkowska, Bożena Mierzejewska, Justyna Strzeszewska-Pęzik]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2007. Other title: Atlas of world art | Sztuka świata : wielki atlas encyklopedyczny | Wielki atlas encyklopedyczny : sztuka świata.Availability: Copies available for reference: [CZ 7] (1).
Elementy teorii liczb / Iwan Winogradow ; [z 6 wyd. ros. (z r. 1952) tł. Antoni Jan Banarski]. Publisher: Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. Availability: Copies available for hold on place: [M-087326] (1).
Prawo rzeczowe / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. Edition: 2. wyd., [stan prawny na 1 września 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084526] (1).
Korporacyjne zwierzę / Richard Conniff ; tł. Piotr Amsterdamski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo CiS, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006101] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101553] (1).
Cistercium Mater Nostra : tradycja, historia, kultura / Opactwo Cystersów w Mogile. Publisher: Kraków : Opactwo Cystersów w Mogile ; Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2007-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-136] (5).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1998. Other title: Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-043662] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for hold on place: [M-043664] (1).
Das Skriptorium des Zisterzienserklosters bis zum Ende des 13. Jhrs. (Eldena in Deutschland) / Zbigniew Domżał. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-071192] (1).

Powered by Koha