Your search returned 804 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Żywienie człowieka zdrowego i chorego. 2 / pod red. Jana Hasika i Jana Gawęckiego ; aut. Magdalena Białkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-102389] (5).
  Checked out (1).
Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa ; "Żak", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-001103] (2).
Zasady badań pedagogicznych / Tadeusz Pilch. Edition: (Wyd. 2 popr. i rozsz.) / rozdz. 4 oprac. Teresa Bauman, rozdz. 7 oprac. Andrzej Radźko.Publisher: Warszawa : Żak, 1998. Availability: No copies available
  Checked out (2).
Międzynarodowy rynek walutowy i finansowy / Edmund Pietrzak, Krzysztof Szymański. Edition: Wyd. 2 [zaktualizowane].Publisher: Gdańsk : Wydaw. UG, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-021791] (1).
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut.: Ignacy Tarski et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-016576] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
O sprzecznościach i jedności wychowania : zagadnienia pedagogiki personalistycznej / Sergiusz Hessen ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-046440] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073290] (1).
Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Hessen ; przekł. Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-039158] (1).
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusza Pilch. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / pod red. Anny Przecławskiej i Leszka Rowickiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005580] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097791] (1).
Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa / pod red. Zbigniewa Jethona i Andrzeja Grzybowskiego ; [aut. Krystyna Dłużniewska et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045467] (1).
  Copies available for hold on place: [M-116996] (1).
Pedagogika społeczna : kręgi poszukiwań / pod red. Anny Przecławskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-003090] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej / Wincenty Okoń. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051129] (6).
Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman ; rozdz. 6 oprac. Andrzej Radźko. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Żak, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-104657] (14).
  Checked out (3).
Schematy i wykresy do wykładów z podstaw nauk politycznych / pod red. Józefa Wołocha. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-011804] (1).
Ubezpieczenia gospodarcze / pod red. Tadeusza Sangowskiego ; aut. Jerzy Handschke [et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane i rozsz.Publisher: Warszawa : Poltext, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047621] (3).
  Checked out (1).
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. Edition: Wyd. 3 uzup. i zaktual., [stan prawny na koniec marca 2001 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046570] (2).
Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. Edition: Wyd. 4 zm. i zaktualiz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-010992] (1).
Prawo administracyjne : część ogólna / Eugeniusz Ochendowski. Edition: Wyd. 5 zaktualizowane.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-035123] (2).
  Copies available for hold on place: [M-032072] (1).
Historia wychowania. T. 1, Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII / Stanisław Kot. Edition: Wyd. 3 (wg wyd. 2 z 1934 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1996. Other title: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII.Availability: Copies available for loan: [M-045659] (6).
Historia wychowania. T. 2, Wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesnej doby / Stanisław Kot. Edition: Wyd. 3 (wg wyd. 2 z 1934 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1996. Other title: Wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesnej doby.Availability: Copies available for loan: [M-006899] (5).
Prawo gospodarcze : kompendium / Jan Olszewski. Edition: Wyd. 3, rozsz. i zaktualiz.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-051353] (1).
Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. Edition: Wyd. 5 zm. i zaktual.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-039885] (12).
Zarys psychologii rozwoju : podręcznik dla nauczycieli / Anna Matczak. Publisher: Warszawa : Żak, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047731] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Zobowiązania : część szczegółowa / Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska. Edition: 3. wyd. zm. i zaktualizowane, [stan prawny do listopada 2000 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-075027] (2).
  Checked out (1).
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-039538] (1).
Kadry z wyższym wykształceniem w przemyśle / Jan Kluczyński, Agata Krencik, Krzysztof Opolski ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. [Zakład Planowania i Prognoz]. Publisher: Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-011657] (1).
Zróżnicowanie społeczno-zawodowe i jego korelaty : z badań nad ludnością miejską w latach 1964-1967 / Kazimierz Słomczyński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii ; Uniwersytet Warszawski - Instytut Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1972. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008769] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070453] (1).
Pedagogika specjalna. T. 1, Podstawowe problemy teorii i praktyki / Janina Doroszewska. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. Other title: Podstawowe problemy teorii i praktyki.Availability: Copies available for loan: [M-013288] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013032] (1).
Pedagogika specjalna. T. 2, Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy / Janina Doroszewska. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. Other title: Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy.Availability: Copies available for loan: [M-013289] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013029] (1).
Współczesne metody badań psychologicznych / Zbigniew Skorny. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1966. Availability: Copies available for loan: [M-013047] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012709] (1).

Powered by Koha