Your search returned 1048 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityczna integracja Europy Zachodniej / Krystyna Wiaderny-Bidzińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-044952] (1).
Jugosłowiański system przedstawicielski 1918-1990 (w zarysie) / Edmund Mizerski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-012023] (1).
Dreyfus in America / by Robert John Bennett. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [1998]. Availability: Copies available for hold on place: [M-088872] (1).
NATO : Acquis / w oprac. Bartosza Jabłońskiego i Sławomira Kamińskiego. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 1999. Other title: North Atlantic Treatry Organization.Availability: Copies available for hold on place: [M-089064] (1).
Kierowanie, organizowanie, zarządzanie : zarys prakseologii / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004189] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046018] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008493] (4).
Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : [diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049323] (3).
Agrobiznes - problemy negocjacji z Unią Europejską / red. nauk. Piotr Jaworowski, Czesław Sobków, Marek Zarębski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007222] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089562] (1).
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki) / Janusz Stefanowicz. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006172] (1).
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki) / Janusz Stefanowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-038474] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Wojskowe środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w procesie KBWE/OBWE : (1975-1999) / Czesław Marcinkowski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075719] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089221] (1).
Informatyka bez złudzeń : 40 lat między informatyką a polityką i 20 lat między Polską a Ameryką / Andrzej S. Targowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, © copyright 2001. Other title: Informatyka bez złudzeń - wspomnienia.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-081821] (1).
Integracja ekonomiczna krajów nordyckich / Rafał Matera. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Mała encyklopedia wiedzy politycznej / pod red. Marka Chmaja i Wojciecha Sokoła. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-035257] (4).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Politologia w Polsce : stan badań i perspektywy rozwojowe / pod red. Teresy Łoś-Nowak. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-073749] (1).
Polityczna integracja Europy Zachodniej / Krystyna Wiaderny-Bidzińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-091558] (1).
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury Dwighta D. Einsenhowera (20. 01. 1953 - 20. 01.1961) / Radosław Bania. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023817] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej / John Spanier. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-036143] (9).
  Copies available for hold on place: [M-089118] (1).
Z tajników archiwów dyplomatycznych : (stosunki polsko-amerykańskie w latach 1948-1954) / Longin Pastusiak. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-036184] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089034] (1).
Zarządzanie agrobiznesem : pierwsi magistrowie oraz licencjaci i studenci studiów zaocznych UMK na Ziemi Konińskiej 1995-2000 / Piotr Jaworowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005950] (4).
  Copies available for hold on place: [M-021812] (1).
Między irredentą, lojalnością a kolaboracją : o suwerenność państwową i niezależność narodową (1795-1989) / [red. Magdalena Rupińska] ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historyczny. Publisher: Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historyczny ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098793] (1).
Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Nacjonalizm : konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej / pod red. Stanisława Helnarskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Przezwyciężanie wrogości i nacjonalizmu w Europie : praca zbiorowa / pod red. Czesława Mojsiewicza i Krzysztofa Glassa ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Publisher: Toruń ; Poznań : Adam Marszałek, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-088985] (1).
Robineau, Bassaler i inni : z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948-1953 / Dariusz Jarosz, Maria Pasztor. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098880] (1).
Rosja - Chiny : dwa modele transformacji / pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Ryszarda Paradowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-091884] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).

Powered by Koha