Your search returned 1088 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do socjologii / Wojciech Modzelewski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005554] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107764] (1).
Polityka wschodnia FDP w latach 1961-1970 / Piotr Moroz, Instytutu Śląski w Opolu. Publisher: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Other title: Polityka wschodnia Freie Demokratische Partei w latach 1961-1970.Availability: Copies available for hold on place: [M-039548] (1).
RFN 1969-1977 : szkice do bilansu polityki gabinetów socjalliberalnych / pod red. Janusza Sawczuka. Publisher: Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-021810] (1).
Republika Federalna : scena i kulisy / Henryk Kassyanowicz. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-018282] (1).
Myśli o dawnej Polsce / Paweł Jasienica. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-027044] (2).
Refleksje historyczne / Jerzy Janusz Terej. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-007959] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011344] (1).
Cechy płci w piśmie ręcznym / Tadeusz Widła. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-013088] (1).
Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Dorota Chlebio-Abed. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-107346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray ; przekł. Tadeusz Stanek. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047927] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Metodyka działania w pracy socjalnej / Cristina de Robertis ; przy współpr. Bernadette Blanc, Françoise Lesimple, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Other title: Méthodologie de I'intervention en travail social.Availability: Copies available for loan: [M-003190] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003606] (4).
  Damaged (1).
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049353] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych / pod red. Joanny Meder. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005559] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088869] (1).
Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Stanisław Kowalik. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005591] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005207] (3).
  Copies available for hold on place: [M-088751] (1).
Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003621] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087428] (1).
Sąd idzie / Irena Krzywicka. Publisher: Warszawa : "Czytelnik", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-037377] (3).
  Copies available for hold on place: [M-036455] (1).
Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 1, Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń / Zdzisław Małecki ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000. Other title: Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń.Availability: Copies available for loan: [M-003965] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 2, Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym / Zdzisław Małecki ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000. Other title: Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym.Availability: Copies available for loan: [M-045535] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Kobieta w życiu Indian Ameryki Południowej / Rudolf H. Nocoń. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-022040] (1).
Organizacja i zarządzanie ochroną środowiska = Umweltschutzorganisation und - Verwaltung : [materiały konferencyjne / pod red. Jerzego Siemianowicza ; tł.: Arkadiusz Dziura et al.]. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 1999. Other title: Umweltschutzorganisation und - Verwaltung.Availability: Copies available for hold on place: [M-087181] (1).
Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie / Stanisław Marszałek ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo ŚWSZ, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Wojna peloponeska / Tukidydes ; z jęz. grec. przeł., przedm. i przypisami opatrzył Kazimierz Kumaniecki. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : "Czytelnik", 1988. Other title: Peloponnesiakos polemos.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-073082] (1).
  Copies available for hold on place: [M-044128] (2).
Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003155] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Uczenie się przez rozwiązywanie problemów w kształceniu pracowników socjalnych : historia pewnej innowacji / Hilary Burgess ; tł. z jęz. ang. Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Problem-led learning for social work.Availability: Copies available for loan: [M-003162] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Ekonomiczne problemy rynku pracy / Jerzy Unolt. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-067959] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089245] (1).
Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych : praca zbiorowa zespołu nauczycieli Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku / pod red. Alicji Majewskiej-Gałęziak ; [aut. Małgorzata Chrzanowska et al.]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046886] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 1 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. z ang. Krzysztof Czekaj. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003188] (5).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 2 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. z ang. Krzysztof Czekaj. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003186] (6).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjologia pracy socjalnej / wybór i oprac. Martin Davies ; przekł. [z ang.] Bogdan Siewierski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Other title: Sociology of social work.Availability: Copies available for loan: [M-003164] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha