Your search returned 732 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-055889] (1).
Egoizm i problem zachowań prospołecznych / Krzysztof Kiciński ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-009788] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021959] (1).
Przesłanki tworzenia i działalności przedsiębiorstw wielonarodowych / Leon Żurawicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-012588] (1).
Absorpcja kwalifikacji w procesie pracy w polskich przedsiębiorstwach w latach osiemdziesiątych / Krzysztof Opolski, Włodzimierz Włodarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024059] (16).
  Copies available for hold on place: [M-011290] (1).
Historia Polski wiek XIX-XX : wybór tekstów : dla studentów Zawodowego Studium Administracyjnego / Uniwersytet Warszawski. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1967. Other title: Historia Polski w. XIX-XX.Availability: Copies available for loan: [M-011322] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009824] (1).
Przedmiot, problematyka i metody badań andragogiki / Lucjan Turos. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-068709] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068710] (1).
Zachowania etyczne i dewiacyjne / [redakcja Maria Ziemska ; streszczenie w języku angielskim Anna Rzewuska]. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-074395] (1).
Najdawniejsza historia ziem Polski / Bolesława Chomentowska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny, Instytut Archeologii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011187] (1).
Teoria państwa i prawa : wybór tekstów. Cz. 2, Teoria państwa / oprac. Stanisław Ehrlich i Jerzy Kowalski ; Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1971. Other title: Teoria państwa.Availability: Copies available for loan: [M-068763] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008432] (1).
Metodologiczne problemy teorii socjologicznych : praca zbiorowa / pod redakcją Stefana Nowaka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-010903] (1).
Próba sił : źródła do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981 / Joanna Mantel-Niećko ; przy współpr. Marii Stanowskiej [et al.]. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024207] (15).
  Copies available for hold on place: [M-039640] (1).
Joachim Lelewel - księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf / [red. nauk. Maria Magdalena Biernacka]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-010690] (1).
Międzynarodowa polityka społeczna : wybrane problemy : skrypt dla studentów nauk politycznych / Włodzimierz Anioł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-012870] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej / pod red. Marii Szostak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006115] (1).
Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych : Francja : skrypt / Jerzy Stembrowicz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-007834] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011931] (1).
Słownik dydaktyczny terminologii translatorycznej / red. nauk Jurij Lukszyn ; [oprac. Wojciech Gilewski et al.] ; Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Publisher: Warszawa : Wydaw. UW, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005901] (1).
Z dziejów psychologii stosowanej w Polsce do roku 1957 : ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa zawodowego / Janina Budkiewicz, Janina Kączkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-024220] (9).
  Copies available for hold on place: [M-070897] (1).
Wstęp do nauki o państwie i prawie. Cz. 1, Elementy społeczno-polityczne / pod redakcją Stanisława Ehrlicha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1962. Other title: Elementy społeczno-polityczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-012079] (1).
Wstęp do nauki o państwie i prawie. Cz. 2, Mechanizm działania prawa / pod redakcją Stanisława Ehrlicha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1962. Other title: Mechanizm działania prawa.Availability: Copies available for hold on place: [M-012080] (1).
Powszechna historia gospodarcza : skrypt dla studentów ekonomii politycznej / pod redakcją Kazimierza Piesowicza ; Uniwersytet Warszawski. Katedra Historii Gospodarczej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-007811] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011486] (1).
Władza i interesy : studium struktury politycznej kapitalizmu / Stanisław Ehrlich. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-068380] (1).
Teoria federalizmu / Wiktor Suchecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-012011] (1).
Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych : Republika Federalna Niemiec : skrypt / Leszek Garlicki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-011232] (1).
Federalizm socjalistyczny : (zasady konstytucyjne) / Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-011904] (1).
Geneza federalizmu radzieckiego / Wiktor Suchecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-021526] (1).
Historia prawa : od wczesnego średniowiecza do wieku oświecenia / Katarzyna Sójka-Zielińska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-007665] (1).
Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym / Zbigniew Resich ; Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-012050] (1).
Problemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersytecka / [red. Jadwiga Puzynina] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Polskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-007695] (2).
Postępowanie przed organami państwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Lapierre'a ; [aut. Olga Bujko] ; Wydział Prawa i Administracji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-015408] (5).
  Copies available for hold on place: [M-015409] (1).
Reformy rolne w Afryce : skrypt / Augustyn Ponikiewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-007776] (1).

Powered by Koha