Your search returned 162 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przestępstwo znęcania się : studium prawnokarne i kryminologiczne / Janusz Bryk. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095630] (1).
Organizacja i funkcjonowanie służb ochrony osób i mienia / Zenon Cisowski. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Jak uniknąć zagrożeń? : poradnik / [oprac.: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji ; red. Wydział Wydawnictw i Poligrafi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie] ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ; Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-042769] (1).
Ustawy polskiej policji (1791-1990) : źródła z komentarzem / Piotr Majer. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049483] (1).
Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych / pod red. Jerzego Szafrańskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Przygotowania obronne administracji publicznej : zarys problemu / Bernard Wiśniewski. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-049477] (1).
Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków w policji / Robert Dybka [et al.] ; pod red. Grzegorza Karasia. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049479] (1).
Systemowe zarządzanie organizacją : nowe zadania, funkcje i reguły gry / Józef Penc. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049480] (1).
Uspołecznienie Policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym : kierunki rozwoju służb prewencyjnych policji w Polsce / Marek Stefański. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049484] (1).
Opinie komendantów powiatowych (miejskich) Policji na temat funkcjonowania powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku oraz współpracy z samorządem terytorialnym w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego / Robert Głowacki, Krzysztof Łojek, Andrzej Urban. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049492] (1).
  Copies available for hold on place: [M-049491] (1).
Pisma procesowe w postępowaniu w sprawach o wykroczenia : wzory pism / Marek Gałązka, Agnieszka Sadło. Edition: Wyd. 3.Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-077247] (1).
Relacje przełożony - podwładny w jednostkach terenowych Policji województwa warmińsko-mazurskiego w opinii policjantów : raport z badań / Anna Królikowska, Katarzyna Piotrowska. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049488] (1).
Przestępczość teleinformatyczna : X seminarium naukowe : materiały poseminaryjne / pod red. J. Kosińskiego ; Wyższa Szkoła Policji. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Other title: X seminarium naukowe - przestępczość teleinformatyczna.Availability: Copies available for loan: [M-106723] (1).
50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie : (1954-2004) / [red. nauk. Mieczysław Goettel, Andrzej Misiuk ; zespół red. Aleksander Babiński (przewodn.) et al.]. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2004. Other title: Pięćdziesięciolecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie.Availability: Copies available for hold on place: [MW-000006] (1).
Na straže pravoporâdka = Na straży porządku prawnego : wybór tekstów do nauki języka rosyjskiego / Helena Kaznowska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 1995. Other title: Na straży porządku prawnego.Availability: Copies available for hold on place: [M-057603] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej : podstawowa wiedza i akty prawne / Agata Tyburska, Mariusz Nepelski. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057665] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Public relations w Policji : wybrane zagadnienia : raport z badań / Sylwia Narębska. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Policja : kwartalnik kadry kierowniczej policji / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2000-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-263] (3).
  Copies available for hold on place: [CB-263] (13).
Martyrologia policjantów województwa poznańskiego II RP / pod redakcją Zenona Smolarka i Andrzeja Borowskiego ; teksty napisali Andrzej Matejuk, Krzysztof Jarosz, Stefan Komorowski, Zenon Smolarek, Andrzej Borowski, Andrzej Misiuk, Piotr Majer, Bronisław Młodziejowski, Wiesława Grabczyńska. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-101635] (1).
Zarys dziejów polskiej policji = A historical outline of the Polish police / Arkadiusz Letkiewicz, Piotr Majer ; [tł. jęz. ang.: Mariola Bil et al., jęz. niem. Anna Gieryk, Stanisław Kulawiec, jęz. ros. Małgorzata Jasińska, Tatiana Żylina-Els, jęz. fr. Anna Ćwiklińska, Alicja Nowak]. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Other title: Historical outline of the Polish police | Grundriss der Geschichte der polnischen Polizei | Očerk istorii pol'skoj policii | Histoire abrégée de la police polonaise.Availability: Copies available for loan: [M-067377] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Model współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a instytucjami państwowymi w zakresie działalności przeciwkradzieżowej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Mądrzejowskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej / pod redakcją Agaty Tyburskiej. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Pisma procesowe w postępowaniu w sprawach o wykroczenia : wzory pism / Marek Gałązka, Agnieszka Sadło-Nowak. Edition: Wyd. 5.Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091379] (1).
Polska policja = Polish police = Polnische Polizei = Pols'kaâ policiâ = La police polonaise / Arkadiusz Letkiewicz, Piotr Majer ; [tł.: jęz. ang. Mariola Bil et al., jęz. niem. Anna Gieryk, Stanisław Kulawiec, jęz. ros. Małgorzata Jasińska, Tatiana Żylina-Els, jęz. fr. Anna Ćwiklińska, Alicja Nowak]. Edition: Wyd. 2, uzup.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Other title: Polish police | Polnische Polizei | Pol'skâ policiâ | Police polonaise.Availability: Copies available for loan: [M-083982] (1).
Dewiacje i przestępstwa seksualne - klasyfikacja, aspekty prawne / Agnieszka Choromańska, Dorota Mocarska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Polska policja = Polish police = Polnische Polizei = Pols'kaâ policiâ = La police polonaise / Arkadiusz Letkiewicz, Piotr Majer ; [tł.: jęz. ang. Mariola Bil et al., jęz. niem. Anna Gieryk, Stanisław Kulawiec, jęz. ros. Małgorzata Jasińska, Tatiana Żylina-Els, jęz. fr. Anna Ćwiklińska, Alicja Nowak]. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Other title: Polish police | Polnische Polizei | Pols'kaâ policiâ | Police polonaise.Availability: Copies available for loan: [MW-000370] (1).
Przestępczość teleinformatyczna / pod red. J. Kosińskiego ; Wyższa Szkoła Policji. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-106722] (1).
Społeczna odpowiedzialność Policji : teoria i praktyka / Dominik Hryszkiewicz. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Wskazówki metodologiczne dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego / Piotr Łuka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Przestępczość w obrocie paliwami płynnymi / pod red. Ewy Gruzy, Krzysztofa Wiciaka. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha