Your search returned 74 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej : stan obecny oraz perspektywy zmian = Polish internal safety in comparison to other European Union countries : current situation and perspectives for changes / pod red. Marka Lisieckiego [et al.] ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009. Other title: Polish internal safety in comparison to other European Union countries.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Rozważania filozoficzno-społeczne Marii Romany de Gasperi / wybór i red. tekstów Magdalena Sitek ; przekł. wybranych art. z jęz. wł. Oksana Cabaj ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-059132] (1).
Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji / Edward Erazmus. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086760] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Ewy Arciszewskiej, Krzysztofa Dziurzyńskiego, Moniki Jurewicz. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-086765] (1).
Statystyka... nie taki diabeł straszny / Barbara Antczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-086764] (1).
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : (podręcznik akademicki)/ Witold Pokruszyński ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa / Witold Pokruszyński ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowe[!]. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-086763] (1).
Polityka a strategia bezpieczeństwa / Witold Pokruszyński ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-086762] (1).
Unia Europejska : bezpieczeństwo - strategia - interesy / Anna Antczak. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa : podręcznik akademicki / Witold Pokruszyński ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-086761] (1).
Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / pod red. Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań / Paweł Migała. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Anna Antczak. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-086759] (1).
Filozofia dla pracujących : podręcznik dla studentów / Dorota Łażewska. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-086758] (1).
Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego / Witold Pokruszyński. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-086757] (1).
Współczesne bezpieczeństwo narodowe : (podręcznik akademicki) / Witold Pokruszyński. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-086756] (1).
Journal of Modern Science / Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy Józefów, Poland. Publisher: Józefów : Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy Publishing House, 2005-. Other title: Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne | JoMS.Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-283] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-283] (11).
Filozofia bezpieczeństwa / Witold Pokruszyński ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-090226] (1).
Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012 / pod red. Magdaleny Sitek i Wincentego Bednarka ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego : przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : raport z badań / pod kierunkiem nauk. Bożenny Barbachowskiej. Publisher: Józefów : Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego : skrypt : analiza kazusów bankowych / Paweł Sitek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-103804] (1).
Mini leksykon encyklopedyczny Unii Europejskiej = Mini encyclopedic lexicon of the European Union / Wiesław Breński ; [tł. Marta Wojciechowska] ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalej im. Alcide De Gasperi. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalej im. Alcide De Gasperi, 2013. Other title: Mini encyclopedic lexicon of the European Union.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-107891] (1).
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
The organization and functioning of the polish security system for cross-border crisis : (studies on the quality of security) / Jerzy Zawisza. Publisher: Józefów : Publishing House of Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Global social problems and education in social work [Dokument elektroniczny] / Peter Jusko. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [MLT-001014] (1).
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla dziewcząt w Falenicy : 1959-2014 : monografia placówki / red. nauk. Tadeusz Graca, Krzysztof Dziurzyński ; wprow. Marek Konopczyński. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
National security - definition, character and determinants. Studies on the quality of security / pod red. Bronisława Sitka i Aleksandry Ukleja ; Alcide de Gasperi University of Egroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-094304] (1).
Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego = Economic trade of designer drugs in European law on the example of Polish law / Katarzyna Frączek, Maria Królikowska-Olczak. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012. Other title: Economic trade of designer drugs in European law on the example of Polish law.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Dylematy współczesnej edukacji / pod red. Krzysztofa Dziurzyńskiego. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-094303] (1).

Powered by Koha