Your search returned 124 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Aktualne problemy marketingu w Polsce : zeszyt naukowy / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego i Edwarda Hościłowicza. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-000477] (1).
Excel w finansach i zarządzaniu / [pod red. Mirosławy Lasek ; aut. rozdz. Mirosława Lasek et al.] ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051349] (1).
  Copies available for hold on place: [M-081889] (1).
Internet : podstawy pracy w sieci : praca zbiorowa / pod red. Joanicjusza Nazarko ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwa WSFiZ, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-039656] (1).
Wprowadzenie do zarządzania / Jerzy Bogdanienko ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097515] (1).
Rynek - marketing dóbr i usług ekologicznych : (słownik podstawowych pojęć) / Henryk Bronakowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katedra Rynku i Marketingu. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006263] (1).
Polityka promocji w przedsiębiorstwie / Jarosław Zalejski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzanie w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Lists:
Rynek i nowy marketing / Henryk Bronakowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Rysunek techniczny i planistyczny / Bartosz Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-109107] (1).
Podstawy urbanistyki / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-045442] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo WSFiZ, 2001. Other title: Elementy historii architektury, rozwoju miast i urbanistyki.Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Integracja gospodarcza w zarysie / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-000476] (1).
Public relations / Leszek Kupiec, Anna Augustyn ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-112772] (1).
Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich / Bohdan Jałowiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-100677] (1).
Metropolie / Bohdan Jałowiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gospodarka przestrzenna : jej geneza, stan i rozwój. T. 1 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Warszawa ; Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-112743] (1).
Gospodarka przestrzenna jako nauka. T. 2 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania , 2005. Availability: Copies available for loan: [M-066179] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112744] (1).
Elementy budownictwa ogólnego / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-066178] (2).
  Copies available for reference: [CZ 69] (1).
Przedsiębiorstwo & Finanse. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011-. Other title: Przedsiębiorstwo i Finanse | Rocznik Wydziału Finansów i Informatyki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-375] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-375] (7).
Przedsiębiorstwo & Rynek. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010- . Other title: Przedsiębiorstwo i Rynek.Availability: Copies available for hold on place: [CB-270] (2).
System prawnofinansowy powiatów a decentralizacja finansów publicznych / Anna Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Edition: [Stan prawny obowiązujący w dniu 1 marca 2006 r.].Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-025761] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : WSFiZ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066177] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112222] (1).
Technologie informatyczne na rynku kapitałowym / Nina Siemieniuk, Jarosław Kilon ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006247] (1).
  Copies available for hold on place: [M-081803] (1).
Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego / Zbigniew Rykiel ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097620] (1).
Mikroekonomia : testy i zadania / Barbara Bakier, Marta Dawidziuk, Anna Iwacewicz-Orłowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Podstawy poznania naukowego / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095940] (1).
Towards European Unity : cooperation and integration / eds Anna Chmielak, Barbara Mazur, Piotr Pysz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : University of Finance and Management in Białystok, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-066180] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Mathematics theoretical background and exercises / Marzena Filipowicz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 51] (1).
Konserwatyzm na Podlasiu / red. nauk. Jerzy Paweł Gieorgica ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).

Powered by Koha