Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi w świetle standardów międzynarodowych / red. nauk. Marcin Lis. ; [Rec. Dorota Jelonek] ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Monitorowanie aktywności użytkowników systemów komputerowych / Paweł Buchwald ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-105310] (1).
Polsko-czeska współpraca transgraniczna w Euroregionie Beskidy : wybrane problemy / Joanna Kurowska-Pysz, Marcin Lis, Joanna Łodziana-Grabowska, Zdeněk Mikoláš, Łukasz Wróblewski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : WSB Wydawnictwo Naukowe, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-096386] (1).
Understanding contemporary terrorism and counterterrorism / Sebastian Wojciechowski, Adrian K. Siadkowski ; Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński : wybrane zagadnienia / Joanna Kurowska-Pysz, Joanna Łodziana-Grabowska, Zdeněk Mikoláš, Łukasz Wróblewski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe - Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-096387] (1).
Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne : eksperymenty z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży i dzieci na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim : wybrane problemy / Mariusz Z. Jędrzejko, Marek Walancik. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Other title: Eksperymenty z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży i dzieci na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Myśleć o społeczeństwie : teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / redakcja naukowa Marek Walancik, Blahoslav Kraus ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Other title: Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka / red. nauk. Anna Francik, Marcin Lis, Viera Marková ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Współczesne problemy zarządzania i marketingu / redakcja naukowa Roman Niestrój ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej / redakcja naukowa Małgorzata Kitlińska-Król ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania / redakcja naukowa Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-114712] (1).
Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / redakcja naukowa Marek Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107665] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
IT project management : challenges and innovations / editor Maciej Rostański ; contributing authors Marek Pyka, Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska, Grzegorz Zakrzewski, Wojciech Muras, Elitsa Petrova ; University of Dąbrowa Górnicza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-114640] (1).
Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu / Lech A. Bukowski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania = Chosen aspects of education and training quality / pod redakcją Wojciecha Kojsa, Eugenii Rostańskiej, Katarzyny Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Other title: Chosen aspects of education and training quality.Availability: Copies available for hold on place: [M-069957] (1).
Rynkowa orientacja szkół wyższych w Polsce : uwarunkowania, wyznaczniki, prawidłowości / Angelika Pabian ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / redakcja naukowa Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Współczesne aspekty zarządzania : ujęcie retrospektywne / redakcja naukowa Barbara Piontek, Magdalena Wróbel ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce : potencjał zmian / redakcja naukowa Anna Francik, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Jaroslav Ďaďo ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Zarządzanie i inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Joanna Kurowska-Pysz ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Wybrane aspekty zarządzania portem lotniczym / redakcja naukowa Adrian K. Siadkowski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Wstęp do teorii sterowania procesami w przedsiębiorstwach / Mirosław Zaborowski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Competencies, innovation and entrepreneurship in the theory and practice of management / Katarzyna Szczepańska-Woszczyna ; The University of Dąbrowa Górnicza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Patologie w cyberprzestrzeni : profilaktyka zagrożeń medialnych / redakcja naukowa Danuta Morańska. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Jan Wojnarowski, Sylwia Wojnarowska-Szpucha ; Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111840] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Życie w społeczeństwie ryzyka : nowe obszary zagrożeń i współczesne technologie bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Walancik, Maciej Witkowski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Dimensions of public participation / editors Kazimiera Wódz, Piotr Kulas ; Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Modele biznesu, strategie i procesy biznesowe - wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod redakcją Adama Jabłońskiego ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy techniki cyfrowej w zadaniach / Bolesław Pochopień. Edition: Wydanie czwarte poprawione.Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Podstawy techniki cyfrowej / Bolesław Pochopień. Edition: Wydanie czwarte uzupełnione.Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).

Powered by Koha