Your search returned 123 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Elementy statystyki : podstawowe mierniki i metody / Jan Czempas ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088710] (1).
Struktura procesów biznesowych w informatycznych systemach zarządzania / Mirosław Zaborowski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082081] (2).
  Copies available for hold on place: [M-099934] (1).
Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu / Mariusz Bratnicki. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-085872] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097433] (1).
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / Tadeusz Kudłacz [et al.] ; pod red. Marka Lisińskiego. Edition: Według stanu prawnego na dzień 15.V.2007 r.Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082080] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych : tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych / Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-111904] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Społeczeństwo informacyjne : informatyczne systemy zarządzania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańskiej-Woszczyny, J. Urody. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107935] (1).
Menedżer czy antropolog : jak powstaje dyskurs miedzykulturowego marketingu i zarządzania / Maciej Witkowski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097768] (1).
Budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy w kontekście zarządzania strategicznego / Joanna Stuglik. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Other title: Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania strategicznego w gminie.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Kampanie wyborcze z perspektywy lokalnej : szkice z socjologii komunikacji politycznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimiery Wódz i Danieli Dzienniak-Puliny. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Zasady wyceny bilansowej i ich wpływ na kształt sprawozdań finansowych : dylematy metodyczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Kuzior ; [aut. rozdz.: Romuald Hanisz et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie = Risk management in enterprise : monografia / pod red. nauk. Romualda N. Hanisza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Other title: Risk management in enterprise.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy Unii Europejskiej : (międzynarodowe badania porównawcze) / Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Wziątek-Kubiak. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Współczesne problemy bezpieczeństwa informacji / Andrzej Grzywak, Jerzy Klamka, Adrian Kapczyński, Marcin Sobota. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-082078] (1).
Informatyczne systemy zarządzania finansami : wprowadzenie do problematyki : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wieczorka ; Romuald Hanisz [et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-082079] (1).
Rynek pracy województwa śląskiego / Anna Nehring [et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Modele funkcjonowania współczesnego biznesu : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Adama Jabłońskiego. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod red. Marka Lisińskiego ; [aut. Marek Lisiński et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-085852] (1).
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : (na przykładzie woj. śląskiego) : praca zbiorowa / pod red. Anny Nehring. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-090825] (1).
Status prawny obywatela Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stefana Marka Grochalskiego. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Sprawność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Kowalskiej i Sylwestra Markusika. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-114609] (1).
Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego / red. nauk. Danuta Morańska, Mariusz Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-116235] (1).
Lists:
Inwestycje przedsiębiorstw i źródła ich finansowania : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Romualda N. Hanisza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Ośrodki przystosowania społecznego : teoria i praktyka / Marek R. Kalaman ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji : tabele, schematy, orzecznictwo i kazusy / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-101286] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stefana Marka Grochalskiego ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Modele komunikacji w negocjacjach kryzysowych / Jadwiga Stawnicka. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Psychologiczne i prawne aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych / Dariusz Biel ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Koncepcja etyki w procesach zarządzania przedsiębiorstwem / Halina Chwistecka-Dudek ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Governance i wyzwania partycypacji publicznej / re. Kazimiera Wódz, Piotr Kulas. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyzsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-105379] (1).
  Copies available for hold on place: [M-094645] (1).

Powered by Koha