Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ryzyko w działalności banków komercyjnych : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Stacharskiej-Targosz ; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach / [red. Mariusz Nowak, Paweł Pioterek, Janina Przybysz]. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007500] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105485] (1).
Statystyka : teoria i zastosowanie / Walentyna Ignatczyk, Maria Chromińska. Edition: Wyd. zm. i uzup.Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji : wybór prac z lat 1991-1995 / Wacław Wilczyński. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-026858] (1).
Banki spółdzielcze w Polsce : ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju / Teresa Orzeszko. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-026857] (1).
Administracyjne postępowanie egzekucyjne : węzłowe problemy / Zbigniew Leoński. Edition: [Stan prawny na koniec roku 2002].Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-026856] (1).
Państwo, samorząd i społeczności lokalne : Piotr Buczkowski in memoriam / pod red. Krzysztofa Bondyry, Marka S. Szczepańskiego, Pawła Śliwy. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047389] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098007] (1).
Etyka a podatki i doradztwo podatkowe / red. Henryk Ćwikliński, Barbara Kubska-Maciejewicz, Zbigniew Godecki ; [Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005204] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095861] (1).
Wzory i tablice statystyczne / Zygmunta Barańska, Beata Jackowska, Agata Mondygrał-Piaszczyńska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / redakcja naukowa W. Balicki, W. Antczak-Piotr. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1996-2018. Other title: Poznan School of Banking Research Journal | WSB University in Poznan Research Journal.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-848] (3).
Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce / Barbara Ptaszyńska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : zbiór zadań z rozwiązaniami / Beata Kotowska, Aldona Uziębło. Publisher: Poznań ; Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Marketing szkół wyższych : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Nowaczyk i Macieja Kolasińskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Produkt krajowy a bezrobocie : badanie związku między zmianami produktu krajowego a bezrobociem w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Agnieszka Ziomek. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-062361] (2).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Czesław Zając. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie / Piotr Banaszyk, Romualda Fimińska-Banaszyk, Andrzej Stańda. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego / red. nauk. Leszek Patrzałek. Publisher: Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych / Bogna Janik. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-101893] (1).
Finansowanie rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Stacharskiej-Targosz i Jarosława Szostaka ; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Europejskie systemy polityczne / Przemysław Deszczyński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Nowaczyk i Piotra Lisieckiego. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092285] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Polski przełom ustrojowy 1989-2004 [!] : ekonomia epoki transformacji / Wacław Wilczyński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Other title: Polski przełom ustrojowy 1989-2005.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wprowadzenie do mikroekonomii / Marek Rekowski. Publisher: Poznań : Akademia, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-061824] (1).
Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece / Paweł Pioterek. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008. Other title: Effective teams in libraries.Online Access: Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa Availability: Copies available for hold on place: [M-105477] (1).
System polityczny Republiki Chorwacji / Krzysztof Krysieniel. Publisher: Poznań ; Chorzów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego / red. nauk. Małgorzata Myśliwiec, Krzysztof Krysieniel. Publisher: Poznań ; Chorzów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Wymiary zrównoważonego rozwoju : rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność / Ryszard Janikowski. Publisher: Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Partnerstwo Wschodnie : wielka szansa Europy = Eastern partnership : great chance for Europe / pod red. nauk. Janusza Sawczuka. Publisher: Poznań ; Chorzów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011. Other title: Eastern partnership : great chance for Europe.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).

Powered by Koha