Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne / wprow. Andrzej Wróbel. Edition: Wyd. 4, stan prawny na dzień 31 maja 1999 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-029378] (1).
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / red. Ryszard Skubisz ; wprow. Ewa Skrzydło-Tefelska, Ryszard Skubisz, Andrzej Wróbel ; wybór orzeczeń Paweł Gilowski, Dawid Miąsik ; [tł. Edyta Całka et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-104751] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) / red. Andrzej Wróbel ; aut. Monika Bychowska [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-104541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji / Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-002956] (10).
Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne / Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053792] (7).
  Copies available for hold on place: [M-039323] (1).
Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce. Publisher: Łódź : Zrzeszenie Prawników Demokratów, 1946-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-220] (74).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 6 lipca 2005 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-077552] (3).
Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne / Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078721] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : orzecznictwo, pośmiennictwo / oprac. Robert Kędziora, Ewa Skibińska, Izabela Twardowska-Mędrek ; pod red. Andrzeja Wróbla. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2001 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-051082] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040820] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : objaśnienia / Monika Domańska [et al.] ; pod red. Andrzeja Wróbla. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2004 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych / pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla ; autorzy: Władysław Czapliński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. T. 2, Zasady, orzecznictwo, piśmiennictwo / pod red. Moniki Szwarc-Kuczer, Krystyny Kowalik-Bańczyk ; autorzy Monika Domańska [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089886] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy / pod red. Andrzeja Wróbla ; autorzy Monika Domańska [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.].Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055974] (7).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. T. 1, (Art. 1-60) / pod red. Dawida Miąsika, Niny Półtorak. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093945] (6).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel. Edition: Stan prawny na 8 czerwca 2000 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-077347] (1).
Postępowanie administracyjne / Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-055372] (1).
Postępowanie administracyjne / Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-055373] (1).
Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094746] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. T. 2, (Art. 61-188) / pod red. Krystyny Kowalik-Bańczyk, Moniki Szwarc-Kuczer. Edition: Stan prawny: 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083853] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Instytucje prawa administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Zofia Duniewska [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 listopada 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110678] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. T. 3, (Art. 189-314) / pod red.: Dagmary Kornobis-Romanowskiej, Justyny Łacny ; [aut.:] Mariusz Daca [et al.]. Edition: Stan prawny: 30 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093941] (6).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1-18 / aut.: Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, Andrzej Wróbel ; red. Leszek Garlicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084332] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo procesowe administracyjne / aut. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / aut. Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064239] (2).
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. T. 1 / pod red. Andrzeja Wróbla. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094910] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Podmioty administrujące / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Maksymilian Cherka [et al.]. Edition: [Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-085900] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla ; [autorzy: Adam Bodnar et al.]. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Stosunek służbowy / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-094199] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Wykładnia w prawie administracyjnym / Leszek Leszczyński, Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 31 stycznia 2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-110680] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha