Your search returned 3768 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego / Anna Wojciechowska. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-054286] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych / Stefan Mynarski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-107238] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Kodeks spółek handlowych : objaśnienia / Andrzej Kidyba. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 września 2001 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-034544] (1).
Prawo administracyjne : zbiór przepisów, orzecznictwo, literatura / [zbiór przygot. Dorota Dąbek et al.]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-078724] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000498] (1).
Prawo amerykańskie / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 5 rozsz.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-103296] (2).
  Checked out (1).
Współczesne doktryny polityczne / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 11.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006185] (3).
Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów / wprow. Bogusław Banaszak. Edition: Stan prawny na 10 listopada 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprow. Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076197] (1).
  Checked out (2).
Słownik łacińsko-polski : łacina w nauce i kulturze : terminologia od starożytności do czasów nowożytnych : nauki humanistyczne i społeczne : prawo rzymskie i kanoniczne : teologiczne słownictwo kościelne : paremie prawnicze, sentencje, maksymy, aforyzmy / Jerzy Pieńkos. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-035137] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.124] (1).
Teoria polityki / [red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki ; aut. haseł Andrzej Antoszewski et al.] Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006721] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Ustroje państwowe / pod red. Wiesława Skrzydły, Marka Chmaja. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006083] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Partie i systemy partyjne / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Edwarda Olszewskiego ; [aut. haseł Zbigniew Adamowicz et al.] Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Stosunki międzynarodowe / pod red. Teresy Łoś-Nowak ; [aut. haseł Teresa Łoś-Nowak et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006085] (4).
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego / wprowadzenie Lech K. Paprzycki. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-031542] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086921] (1).
Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Charles Hampden-Turner, Alfons Trompenaars ; przeł. Dorota Gostyńska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-032866] (1).
Historia prawa sądowego : repetytorium / Marcin Czepelak [et al ; pod red. nauk. Jana Halberdy]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-043091] (10).
  Copies available for hold on place: [M-072961] (1).
Prawne podstawy ochrony środowiska : [podręcznik] / Aleksander Lipiński. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-034378] (1).
Elementy prawa ochrony środowiska : [podręcznik] / Aleksander Lipiński. Edition: Wyd. 2, rozsz., stan prawny na 15 maja 2001 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 15 sierpnia 2001 r.Publisher: [Kraków] : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072960] (1).
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-001820] (2).
Podstawowe zagadnienia ekonomii : [podręcznik] / Marianna Księżyk. Edition: Wyd. 2, zm. i uzup.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006960] (10).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Podstawowe zagadnienia ekonomii / Marianna Księżyk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006574] (7).
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego / Paweł Czubik. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-044994] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania, nowe role / Dave Ulrich ; [tł. Monika Myszkiewicz, Karina Sikora]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007492] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095463] (1).
Planowanie zatrudnienia / Zofia Sekuła. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080660] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi / Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095490] (1).
Ośrodki oceny i rozwoju : narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników / Charles Woodruffe ; [przeł. Witold Biliński]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Other title: Development and assessment centres.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007494] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095461] (1).

Powered by Koha