Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo ; przekł. Ewa Czerniawska [et al.] ; red. nauk. Ida Kurcz, Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert B. Cialdini ; przekł. Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 4, nowe, uzup.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. Availability: No copies available
  Checked out (3).
Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo ; red. nauk. Ida Kurcz, Bogdan Wojciszke ; przekł. [z jęz. ang.] Ewa Czerniawska [et al.]. Edition: Wyd. 2, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078734] (2).
  Checked out (2).
Podpatrywanie umysłu : dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? / Hans & Michael Eysenck ; red. przekł. i wyd. pol. Bogdan Wojciszke ; tł. Magdalena Dowhyluk [et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-032192] (1).
Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Scholar, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert B. Cialdini ; przekł. Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 5 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-061381] (8).
  Checked out (1).
Psychologia miłości : intymność, namiętność, zobowiązanie / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 5 poszerz.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055859] (2).
Psychologia współczesna / Spencer A. Rathus ; przekł. Bogdan Wojciszke. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [ca 2007], 2004. Other title: Psychology in the new millenium.Availability: Copies available for loan: [M-058265] (4).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Natura emocji : podstawowe zagadnienia / pod red. Paula Ekmana i Richarda J. Davidsona ; przekł. Bogdan Wojciszke. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999. Other title: Nature of emotion.Availability: Copies available for loan: [M-079511] (6).
Psychologia miłości : intymność, namiętność, zaangażowanie / Bogdan Wojciszke Edition: Wyd. 5 poszerzone.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-061204] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert B. Cialdini ; przekł. Bogdan Wojciszke. Edition: Nowe poszerz. wyd.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-061169] (3).
  Checked out (3).
Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / pod red. Bogdana Wojciszke ; przekł. Sylwia Pikiel, Ewa Wojtych. Edition: Wyd. 1, w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-064875] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Motywacje umysłu / red. naukowa Alina Kolańczyk, Bogdan Wojciszke. Publisher: Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064830] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Sprawczość i wspólnotowość : podstawowe wymiary spostrzegania społecznego / Bogdan Wojciszke. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064837] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-085777] (1).
  Checked out (2).
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2013. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (8).
Natura emocji : podstawowe zagadnienia / red. nauk. Paul Ekman, Richard J. Davidson ; przekł. Bogdan Wojciszke. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. Other title: Nature of emotion.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2014. Availability: No copies available
  Checked out (4).
Ewolucja pożądania : jak ludzie dobierają się w pary / David M. Buss ; przekł. Bogdan Wojciszke, Agnieszka Nowak. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2016. Availability: Copies available for loan: [M-104240] (2).
  Checked out (9).
Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej / Bogdan Wojciszke, Monika A. Szlendak. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: Scales Measuring Agency and Communion.
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert Cialdini ; przekł. Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 7. w jęz. pol.Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Analiza wybranych zmian w funkcjonowaniu społecznym osób rozbawionych / Kuba Kryś, Bogdan Wojciszke. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: Analysis of selected changes in the social functioning of amused individuals.
Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny : badanie w 37 krajach / Joanna Różycka-Tran, Paweł Boski, Bogdan Wojciszke. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: Zero-sum game belief as a social axiom : a 37-nation study.
Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn / Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: Beliefs in origins of sex differences and legitimization of inequality of men and women.
Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego / Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: Agentic and communal orientation : corrrelates related to personality and social functioning.
W poszukiwaniu substytutu fizycznej obecności człowieka : wpływ wirtualnego asystenta na skuteczność wykonania zadań / Julia Zając, Bogdan Wojciszke. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: In search of the substitute of human physical presence : the influence of virtual assistant on task performance.
Od skrajności do codzienności : współczesna psychologia ocen moralnych / Michał Parzuchowski, Konrad Bocian, Bogdan Wojciszke. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: From extreme to mundane : modern psychology of moral judgments.
To nie fair (bo mi szkodzi ) : zaangażowanie interesu własnego zniekształca ocenę sprawiedliwości dystrybutywnej / Olga Białobrzeska, Konrad Bocian, Michał Parzuchowski, Natalia Frankowska, Bogdan Wojciszke. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: It's not fair if I don't gain from it : engaging self-interest distorts the assessment of distributive justice.
Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 3, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-107334] (2).

Powered by Koha