Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia administracji w Polsce : 1764-1989 / Wojciech Witkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
W kręgu historii i współczesności polskiego prawa : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi / pod red. Wojciecha Witkowskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097771] (1).
Historia ustroju i prawa polskiego : (1772-1918) / Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Zakamycze : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Laudacja ku czci prof. dra hab. Jerzego Malca / Wojciech Witkowski. Source: Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : KSW im. AFM, 2001-
Szczytna prudenta godność -"Themis Polska" i twórczość w niej Aleksandra Thisa = Ruhmreiche prudenta Wurde - "Themis Polska" und die Artikel von Aleksander This in dieser Zeitschrift / Wojciech Witkowski. Source: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995-Other title: Ruhmreiche prudenta Wurde - "Themis Polska" und die Artikel von Aleksander This in dieser Zeitschrift.
Stanisław Posner o nowelizacji ABGB na łamach "Gazety Sądowej Warszawskiej" w 1904 r. / Wojciech Witkowski. Source: Regnare, gubernare, administrare : z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa : prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012Other title: Idee i nauka.
Cechy spektrum zaburzeń dwubiegunowych u osób otyłych = Bipolar spectrum features in obese individuals / Marcin Siwek, Dominika Dudek, Rafał Jaeschke, Aldona Dembińska-Kieć, Leszek Witkowski, Aleksandra Arciszewska, Ferdynand Hebal, Maciej Matłok, Małgorzata Malczewska-Malec, Dominika Wnęk, Maciej W. Pilecki, Piotr Major, Roksana Epa, Janusz Rybakowski. Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Warszawa : PZWL, 1967-Other title: Bipolar spectrum features in obese individuals.
Z Sankt Petersburga dla czytelnika zachodnioeuropejskiego - Aleksander This o prawie Rzeczypospolitej szlacheckiej = From Saint Petersburg for Western European reader - Aleksander This on the law of the Polish-Lithuanian commonwealth / Wojciech Witkowski. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Source: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2019Other title: From Saint Petersburg for Western European reader - Aleksander This on the law of the Polish-Lithuanian commonwealth.

Powered by Koha