Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Miasto na prawach powiatu : zagadnienia ustrojowe / Anna Wierzbica. Edition: Stan prawny na dzień 31 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-010027] (4).
  Copies available for hold on place: [M-095677] (1).
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym / Anna Wierzbica. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej / Anna Wierzbica. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego : władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego / Anna Wierzbica. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, João Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Sèves ; [tłumaczenie Anna Sorówka-Łach]. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Local government in Poland and Portugal : comparative legal analysis.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; [autorstwo poszczególnych komentarzy: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbicka, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-108195] (1).
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 stycznia 2012 r., II OSK 2351/11 / Anna Wierzbica. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj. Edition: 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110981] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Organ właściwy do rozpoznania skargi na przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego : glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2018 r. (II OSK 1362/18) / Anna Wierzbica. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Competent authority for considering a complaint about the head of a governing body of a territorial self-government unit : commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 1 August 2018 (II OSK 1362/18).
Samorządowe przepisy antykorupcyjne - postulaty de lege ferenda / Anna Wierzbica. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-

Powered by Koha