Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Venture capital : nowy instrument finansowania przedsiębiorstw / Jerzy Węcławski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007081] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089435] (1).
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ; redaktor sekcji Stefan Buczkowski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-. Other title: Oeconomia.Online Access: Click here to access online | Vol. 47, no 1 (2013)- Availability: Copies available for hold on place: [CA-42] (11).
Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki / red. nauk. Beata Filipiak, Jerzy Węcławski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Przekształcenia rynku finansowego w Polsce. 1, Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania / pod red. Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego ; [aut. Roman Asyngier et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Przekształcenia rynku finansowego w Polsce. 2, Problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw / pod red. Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego ; [aut. Magdalena Jerzemowska et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Wydziału Ekonomicznego UMCS / pod red. Jerzego Węcławskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Bankowość : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Jerzy Węcławski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego / pod red. Piotra Karpusia, Jerzego Węcławskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim / red. nauk. Jerzy Węcławski, Wojciech Misterek. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Nowa pozycja Sejmu i Senatu w polityce europejskiej po wejściuw życie Traktatu lizbońskiego / Janusz J. Węc. Source: Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego] Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004-Online Access: Click here to access online
The goals of Polish family firms / Jerzy Węcławski, Helmut Pernsteiner. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Online Access: Click here to access online
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Tokarzewskim (1940-2001) / Jerzy Węcławski. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Online Access: Click here to access online
"Swobodna wymiana pracy" - idea i rzeczywistość = "A free exchange of labour" - idea and reality / Jerzy Węcławski. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Other title: "Free exchange of labour" - idea and reality.Online Access: Click here to access online
Zur aktiven Rolle der Preise bei der Leitung in der sozialistischen Wirtschaft = Wykorzystanie aktywnej roli cen w zarządzaniu gospodarką socjalistyczną = Ispolʹzovanie èffektivnoj roli cen v upravlenii socialističeskoj èkonomikoj / Henryk Mamcarz, Jerzy Węcławski. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Other title: Wykorzystanie aktywnej roli cen w zarządzaniu gospodarką socjalistyczną | Ispolʹzovanie èffektivnoj roli cen v upravlenii socialističeskoj èkonomikoj.Online Access: Click here to access online
Ekonomiczne determinanty podziału kompetencji cenotwórczych = Èkonomičeskie determinanty razdeleniâ cenoobrazovatelʹnyh kompetencij = Economic determinants in the assignment of price setting rights / Wacław Grzybowski, Jerzy Węcławski. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Other title: Èkonomičeskie determinanty razdeleniâ cenoobrazovatelʹnyh kompetencij | Economic determinants in the assignment of price setting rights.Online Access: Click here to access online
Tendencje rozwoju systemów bankowych na przełomie XX i XXI wieku = The developmental tendencies of the banking systems at the turn of the 20th and 21st centuries / Jerzy Węcławski. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Other title: Developmental tendencies of the banking systems at the turn of the 20th and 21st centuries.Online Access: Click here to access online
Polski system bankowy 1989-1993 = The Polish banking system 1989-1993 / Jerzy Węcławski. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Other title: Polish banking system 1989-1993.Online Access: Click here to access online
Anpassung der polnischen Bankaufsichtsnormen an die Standards der Europäischen Gemeinschaft = Dostosowanie polskich norm nadzoru bankowego do standardów EWG / Jerzy Węcławski. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Other title: Dostosowanie polskich norm nadzoru bankowego do standardów EWG.Online Access: Click here to access online
The Role of the family in Polish family enterprises / Jerzy Węcławski. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha