Your search returned 266 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zorganizowana skrajna prawica w RFN : 1949-1980 / Wojciech Krzyżaniak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-018284] (1).
Dzieje gospodarcze Niemiec, 1871-1945 / Czesław Łuczak. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-071952] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011458] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Filozofia Kanta i jej recepcja / red. nauk. Roman Kozłowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-094154] (1).
Filozofia nauki / Jan Such, Małgorzata Szcześniak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011253] (1).
Hannah Arendt : źródła pluralizmu politycznego / Włodzimierz Heller. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-073781] (1).
Hegel i Adorno : opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektycznego i dwóch wykładni racjonalności / Andrzej Wawrzynowicz. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-074377] (1).
Integracja europejska w polskiej perspektywie / Renata Suchocka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Poznań : WN UAM, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Interpretacja jako proces nadawania znaczeń : studium z etnometodologii / Dariusz Dobrzański. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-070436] (1).
O filozofii dzisiaj / red. nauk. Roman Kozłowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-095796] (1).
Ontologia przyrodnicza / Jan Such, Małgorzata Szcześniak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-010947] (1).
Poszukiwanie Europy : zjazd gnieźnieński a idea zjednoczonej Europy / red. nauk. Aleksander W. Mikołajczak i Leszek Mrozewicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039636] (1).
Słownik wiedzy o Unii Europejskiej / Zbigniew Czachór, Czesław Mojsiewicz, Tadeusz Wallas. Publisher: Poznań : "MRS" Marianna Skrzeczyńska : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-044934] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Alkoholizm : przyczyny - leczenie - profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska, [cz. 3 oprac. Agnieszka Rosińska] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-072423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Lists:
Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym / Teresa Siek-Piskozub. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo / Stanisław Kozyr-Kowalski. Edition: Wyd. 1, rzut 2.Publisher: Poznań : Wydaw Naukowe UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-029834] (1).
Twórczość metodyczna nauczyciela / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049313] (2).
Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Historia powszechna 1939-1997 : podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych / Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 3.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-034364] (1).
Rynek pracy w Polsce : recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze / Rafał Drozdowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu a ograniczenia zasady wolności pracy / Andrzej Chobot. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-012237] (1).
Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego / Henryk Łowmiański. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-011331] (1).
Słownik wiedzy obywatelskiej / przygotowany przez zespół autorów pod kierunkiem kolegium redakcyjnego powołanego przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w składzie: Adam Łopatka [i 5 pozostałych] ; komitet redakcyjny Państwowego Wydawnictwa Naukowego: Zbigniew Marciniak [i 9 pozostałych] ; autorzy haseł: Jerzy Babiak [i pozostali]. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [MA-006226] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-006227] (1).
Prawne formy udziału obywateli w rządzeniu państwem / Antoni Rost ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-086875] (1).
Kompetencje Kongresu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki : studium prawno-konstytucyjne / Lesław Kański. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-080931] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086889] (1).
Historia powszechna, 1939-1997 : podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych / Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 4.Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-004898] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101456] (1).
Prawnofinansowe podstawy działalności państwowych organizacji gospodarczych / Eryk Wojciechowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-007988] (1).

Powered by Koha